Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kurus sniedz Vidzemes plānošanas reģions (Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4101).

Autentifikācijas nolūkā, Jūsu dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti e-pakalpojuma sniedzējam – Vidzemes plānošanas reģions (Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4101).