Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kurus sniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde (Uliha ielā 36, Liepāja, LV-3401).

Autentifikācijas nolūkā, Jūsu dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti e-pakalpojuma sniedzējam – Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde (Uliha ielā 36, Liepāja, LV-3401).