Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar identifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kuru pārzinis ir Ceļu satiksmes drošības direkcija (S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079).

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiek nodoti e-pakalpojuma pārzinim ar mērķi nodrošināt tam iespēju sniegt savus e-pakalpojumus identificētiem lietotājiem.

Pēc veiksmīgas identifikācijas, jūs varēsiet izmantot arī citus Latvija.lv draudzīgos portālus (sarakstu skatīt šeit) bez atkārtotas identifikācijas procesa veikšanas.

Beidzot darbu ar e-pakalpojumiem, drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet interneta pārlūkprogrammu!