Pilnvarojumu pārskatīšana KDV

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Juridiskām personām, kas veikušas pilnvarojumus Latvija.lv Klienta darba vietā (KDV) izvēlnē un saīsnē ir pieejama papildus sadaļa "Pilnvarojumi", kuru aktivizējot tiek attēlots visu pilnvaru, kas ir vai ir bijušas spēkā, kā arī pilnvarojuma dokumentu saraksts. Sarakstā katrai pilnvarai/pilnvarojuma dokumentam attēlo (skatīt attēlu):

‘Pilnvarotā persona’ – pilnvarotās personas vārds un uzvārds;
‘Spēkā no’ – datums, no kura ir spēkā pilnvara;
‘Spēkā līdz’ – datums, līdz kuram ir spēkā pilnvara;
‘Statuss’ – pilnvaras statuss prasības izpildīšanas brīdī – viens no „spēkā”, „izbeigts” vai pilnvarojuma dokumentiem - "neapstiprināts";
‘Pilnvarojumi’ – hipersaite detalizētai pilnvarojuma apskatei.
Pilnvarojumi KDV 

Pilnvarojumi KDV

Sarakstu iespējams filtrēt pēc pilnvarotā pakalpojuma, skat. attēlā.

Pilnvarojumu filtrēšana

Pilnvarojumu filtrēšana

 

No pilnvarojumu saraksta izvēloties apskatīt pilnvarojumu tiek atvērta pilnvarojuma apskates lapa. Tajā redzams:

Pilnvarotās personas vārds un uzvārdu;
Pilnvaras termiņš – datums no un datums līdz;
Hipersaite pilnvaras dokumenta lejupielādei;
Hipersaite pilnvaras atsaukšanas rīkojuma lejupielādei, ja tāds eksistē pilnvarai.
Kokveida sarakstu ar izpildei pilnvarotajiem e-pakalpojumiem un informācijas sistēmām.
Pilnvarojuma informācijas apskate

Pilnvarojuma informācijas apskate

 

Lietotājs ekrānformā var:

Lejupielādēt elektroniski parakstīto pilnvaras dokumentu un/vai pilnvaras atsaukšanas rīkojumu (izvēloties "Pilnvaras dokuments"  funkcionalitāti), skat. attēlā;
Atgriezties pie pilnvaru saraksta;
Uzsākt e-pakalpojuma „Pilnvarojums citu e-pakalpojumu izpildei” izpildi, lai atsauktu attēloto pilnvaru (izvēloties "Pārtraukt" funkcionalitāti, tikai gadījumā, kad ir spēkā esošas pilnvaras);
Uzsākt e-pakalpojuma „Pilnvarojums citu e-pakalpojumu izpildei” izpildi, lai mainītu attēlotās pilnvaras sfēru (izvēloties "Mainīt" funkcionalitāti, tikai gadījumā, kad ir spēkā esošas pilnvaras) .
Pilnvaras lejupielādes funkcionalitāte

Pilnvaras lejupielādes funkcionalitāte

 

Pilnvarotā persona var vienkopus redzēt sev pilnvarotos pakalpojumus no autentifikācijā izvēlētā pilnvaras devēja (skat. Pieteikšanās portālā) KDV izvēlnē un saīsnē sadaļā "Pilnvarotie pakalpojumi". Atverot šo sadaļu lietotājam tiek attēlots visu pakalpojumu saraksts, kurus  pilnvarotais ir tiesīgs izpildīt pilnvaras devēja vārdā. Katram pakalpojumam attēlo nosaukumu un pilnvaras beigu datumu. Lietotājs var uzsākt viena no attēlotajiem e-pakalpojumiem izpildi, aktivizējot hipersaiti e-pakalpojuma nosaukumā.

Pilnvarotie pakalpojumi KDV

Pilnvarotie pakalpojumi KDV

 

 


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?pilnvarojumu_prskatana_kdv.htm