Mani e-iesniegumi

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Sarakstā tiek attēlota informācija par e-iesniegumiem, kas iesniegti, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. No saraksta var atvērt iesniegtos e-iesniegumus un uz tiem sniegtās iestāžu atbildes.

Mani e-iesniegumi

Mani e-iesniegumi

Lietotājam attēlo šādas kolonas:

„E-iesnieguma ID” – e-iesnieguma identifikators. Uzklikšķinot uz e-iesnieguma identifikatoru, tiek atvērta e-iesnieguma forma detalizētas informācijas apskatei (E-iesnieguma forma). Ja e-iesniegumam ir sniegta atbilde, tad formā ir pieejama arī atbilde;
„Virsraksts” – e-iesnieguma virsraksts;
„Iesniegts” – tiek attēlots iesniegšanas datums un laiks;
„Statuss” – tiek attēlots e-iesnieguma statuss;
„Statuss mainīts” – tiek attēlots datums un laiks, kad mainīts e-iesnieguma statuss;
„Atbilde” – tiek attēlots atbildes vai starpatbildes ziņojuma identifikators. Uzklikšķinot uz atbildes vai starpatbildes identifikatoru, tiek atvērta atbildes vai starpatbildes ziņojums (Atbildes forma);
„Atvērts/Pabeigts” – pazīme vai e-iesniegums ir atvērts (uz e-iesniegumu nav sniegta gala atbilde), vai pabeigts (ir sniegta gala atbilde vai e-iesniegumam ir statuss “Pārtraukts”).

 

Lietotājam ir pieejamas šādas darbības:

Apskatīt iesniegtos e-iesniegumus, melnrakstus, atbildes un starpatbildes;
Turpināt darbu ar e-iesniegumu melnrakstiem;
Dzēst atzīmētos melnrakstus;
Uzsākt e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, noklikšķinot ekrānpogu [Jauns e-iesniegums].
Kārtot sarakstu augošā vai dilstošā secībā pēc jebkuras vienas kolonas;
Lapot ierakstus sarakstā (pāriet pie nākamās, iepriekšējās, pirmās un pēdējās lapas sarakstā);

 

 

E-iesniegumam ir iespējami šādi statusi:

Melnraksts – e-iesnieguma melnraksts – darbs pie e-iesnieguma tiek turpināts, e-iesniegums nav iesniegts;
Iesniegts – e-iesniegums ir iesniegts iestādei;
Pārsūtīts – e-iesniegumu iestāde ir pārsūtījusi citai iestādei;
Sadalīts – e-iesniegumu iestāde ir sadalījusi apakšiesniegumos bez konsolidācijas un nosūtījusi vairākām iestādēm;
Nodalīts - e-iesniegumu iestāde ir sadalījusi apakšiesniegumos ar konsolidāciju un nosūtījusi vairākām iestādēm;
Starpatbilde sniegta – e-iesniegumam ir sniegta starpatbilde;
Atbildēts – uz e-iesniegumu ir sniegta gala atbilde;
Pārtraukts – e-iesnieguma apstrādi iestāde ir pārtraukusi;
No jauna atvērts – e-iesniegums atvērts no jauna caurskatīšanai;
Nosūtīts iestādei uz e-pastu – e-iesniegums izsūtīts uz iestādes e-pasta adresi, atbilde uz to tiks saņemta bez Latvija.lv portāla starpniecības.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?mani_e-iesniegumi.htm