Autentifikācijas izmantojot eID karti

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Autentifikācija ar lietotājvārdu un paroli ir pieejama tikai e-pakalpojumam “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, e-pakalpojuma aktīvās darbības posmā (no jūnija līdz augustam).

Lai autentificētos portālā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto elektroniskās identifikācijas karti (e-ID):

sākotnēji pārliecinās vai dators ir sagatavots darbam ar e-ID;
e-ID viedkarti ievieto viedkaršu lasītājā;
izvēlas autentifikācijas funkcionalitāti, tajā izvēlas autentificēšanos ar eID;
Autentifikācija ar eID
Autentifikācija ar eID

 

no sertifikātu saraksta izvēlas sertifikātu ar savu vārdu un uzvārdu;
lai apliecinātu savu identitāti, ievada PIN1 kodu;
ja sertifikāts ir derīgs (tam nav beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nav apturēta), notiek autentificēšanās portālā.

Ja neizdodas autentificēties, lūdzu, ziņojiet uz e-pastu portals@vraa.gov.lv.


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_sing_eid.htm