Pieteikšanās portālā

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Daļu no Latvija.lv portāla funkcionalitātes iespējams lietot tikai autentificētiem lietotājiem, kas apstiprinājuši savu identitāti ar kādu no autentifikācijas līdzekļiem. Latvija.lv pieejami šādi autentifikācijas veidi:

Internetbankas autentifikācijas iespējas (lietojot kodu karti/ kalkulatoru). Šobrīd autentifikācija ar internetbankas līdzekļiem pieejama tikai šo internetbanku lietotājiem:
oSwedbank;
oSEB banka;
oCitadele banka;
oNorvik banka;
oNordea banka;
oDNB banka;
oPrivatbank;
oRietumu banka;
oMeridian Trade banka.
eID vai Elektroniskais paraksts (Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra izsniegtā elektroniskā paraksta viedkarte) kartes lietošana.

Lai pieteiktos Latvija.lv portāla lietošanai autentificētā režīmā:

Jāizvēlas kāda no zemāk minētajām iespējām:
oNo galvenes jāizvēlas Mana darba vieta saite (vairāk skat. Klienta darba vieta), skat. attēlu;
Pieteikšanās portālā caur Mana darba vieta funkcionalitāti
Pieteikšanās portālā caur Mana darba vieta funkcionalitāti
oJāizvēlas kādu e-pakalpojumu, autentificēties no e-pakalpojumu saraksta, vai e-pakalpojuma kartītes (vairāk.skat. E-pakalpojumi) skat.  attēlus;
Pieteikšanās portālā caur e-pakalpojuma kartīti

Pieteikšanās portālā caur e-pakalpojuma kartīti

 

Jaunatvērtajā autentifikācijas logā jāizvēlas vajadzīgā cilne - vai lietotājs autentificējas kā privātpersona, vai arī kā uzņēmuma pārstāvis, vai arī kā pilnvarotais skat. attēlu. Uzņēmumu var pārstāvēt tikai cilvēki, kam ir paraksttiesības Uzņēmumu reģistrā. Cilnē pilnvarotais var autentificēties tie lietotāji, kas ir pilnvaroti. Tālāk jāizvēlas sev ērtākais no piedāvātajiem autentifikācijas sniedzējiem, skat.attēlu. pēc veiksmīgas juridiskas personas autentifikācijas, tas redzams arī galvenē, skat. Autentifikācijas režīmi. Pilnvarotajam  jāizvēlas uzņēmums, kura vārdā plānots pildīt pakalpojumus. Vairāk par pilnvarojumu skat. E-pakalpojums "Darbības ar pilnvarojumiem".
Autentifikācijas sniedzēja izvēle
Autentifikācijas sniedzēja izvēle
Lai beigtu darbu autentificētajā režīmā, uzklikšķina saitei „Beigt darbu", vairāk skat. Klienta darba vieta.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_sign_in.htm