Pakalpojuma teritorijas izvēle

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pakalpojuma teritorijas izvēlei tiek attēlots sarakts, kurā apkopotas teritoriālās vienības, kurās pieejams lietotāja izvēlētais pakalpojums.

Šī ekrānforma var netikt attēlota, ja šo pakalpojumu sniedz vienā teritoriālajā vietā, bet uzreiz tiek atvērta pakalpojuma kartiņa, taču, ja tas ir apakšpakalpojums un šo pakalpojumu sniedz arī citās iestādēs, tad iespējams, ka tiek atvērta vai nu organizāciju izvēles ekrānforma, vai pakalpojumu izvēles ekrānforma.

Izvēloties vienu teritoriālo vienību teritoriju sarakstā, sistēma veic pārbaudi vai izvēlētā teritoriālā vienība ir saistīta ar kādu no pakalpojumiem:

ja teritoriālajai vienībai ir sasaite ar vienu pakalpojumu (tāds pakalpojums, kas veidots uz kāda pakalpojuma pamata), tad uzreiz tiek attēlota informācija par konkrēto pakalpojumu (skat. aprakstu Pakalpojuma pamatinformācija).
ja teritoriālajai vienībai ir sasaiste ar vairākiem pakalpojumiem (tie pakalpojumi, kas veidoti uz kāda pakalpojuma pamata), tad tiek atvērta organizācijas izvēle, kurā lietotājs izvēlas nepieciešamo organizāciju, kas sniedz konkrēto pakalpojumu (skat. aprakstu Pakalpojuma organizācijas izvēle).

Teritorijas izvēles logā tiek apkopots un attēlots teritoriālo vienību saraksts, kurā pieejams lietotāja izvēlētais pakalpojums un no šī saraksta lietotājam iespējams izvēlēties vienu pakalpojuma sniegšanas vietu jeb teritoriālo vienību. Gadījumā, ja teritoriālo vienību skaits ir mazāks par deviņām, tad teritorijas tiek attēlotas filtra datu blokā (skat. attēlā kreisajā pusē), gadījumā, kad teritoriālo vienību skaits ir lielāks par deviņām, tad tiek attēlota poga "Atlasīt no saraksta" un tiek atvērts jauns logs ar teritoriālo vienību izvēli (skat. attēla labajā pusē).

Pakalpojuma teritorijas izvēle
Pakalpojuma teritorijas izvēle

 

Teritoriālo vienību sarakstā ieraksti tiek dalīti pa pilsētām un/vai novadiem.

Lūdzu, izvēlieties vēlamo teritoriju – izvēles rūtiņa 'Atcerēties šo izvēli' – tā ir paredzēta lietotāja teritoriālās vērtības izvēles saglabāšanai:
oja izvēles rūtiņa tiek atzīmēta, tad katru reizi, kad lietotājs šajā ekrānformā izvēlēsies teritoriālās vienības ierakstu, tā tiks saglabāta kamēr vien lietotājs būs autorizējies portāla. Tas nozīmē, ka teritoriju sarakstu atverot no jauna sistēma atcerēsies, ka lietotājs vēlējās konkrētu pilsētu vai novadu, kā arī, pārejot uz kādu citu ekrānformu, šīs izvēles rūtiņas saglabātā vērtībā tiks attēlota, piemēram, arī organizāciju izvēles sarakstā;
oja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tad teritoriālā vērtības atcerēšanās netiek definēta, t.i., tā netiek saglabāta.
Atcelt vai mainīt šo izvēli ir iespējams tikai šajā logā – paziņojums, kas tiek attēlots, tiklīdz tiek atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Atcerēties šo izvēli’.

Lietotājam teritoriju sarakstā iespējamas šādas darbības:

Atcerēties lietotāja izvēlēto teritoriālo vienību – lietotājs veic atzīmi, lai pie nākamajām darbībām sistēma atcerētos vai neatcerētos izvēlēto teritoriālo vienību.
Atvērt konkrētu pakalpojumu – lietotājam izvēloties vienu pilsētu vai novadu, ja šajā pilsētā vai novadā ir viena organizācija, kura šo pakalpojumu sniedz (skat. aprakstu Pakalpojuma pamatinformācija).
Atvērt organizāciju sarakstu izvēlei – var atvērt organizāciju sarakstu gadījumā, ja konkrēto apakšpakalpojumu sniedz vairākās iestādēs, līdz ar to, lietotājam būs jāizvēlas vēlamā iestāde (skat. aprakstu Pakalpojuma organizācijas izvēle).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_territory.htm