Pakalpojuma soļi

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pakalpojumam viena no sastāvdaļām ir tā soļi jeb darbību process, kurā minēti darbību soļi, kas nepieciešami pakalpojuma izpildīšanai.

Pakalpojuma soļi
Pakalpojuma soļi

Par katru pakalpojuma soli tiek uzturēta šāda informācija:

Soļa numurs – attēlo pakalpojuma soļa kārtas numuru. Soļa numuram beigās pievienota simbolu virkne ". solis / ".
Piezīme! Simbola virkni neattēlo gadījumā, ja rezultātu sarakstā ir tikai viens ieraksts.
Soļa nosaukums – attēlo pakalpojuma soļa nosaukumu.
Soļa apraksts – attēlo pakalpojuma soļa aprakstu.
Ikona – paredzēta dokumentu veida vizualizēšanai, t.i., atbilst veidlapas veida ikonai.
Piezīme! Ikona tiek attēlota tikai tad, ja atbilstošajam pakalpojuma solim datu atlases rezultātā ir vismaz viens ieraksts veidlapu sarakstā.
Dokumenta veids – attēlo pakalpojuma soļa veidlapas dokumenta veida nosaukumu.
Piezīme! Dokumenta veids tiek attēlots tikai tad, ja atbilstošajam pakalpojuma solim datu atlases rezultātā ir vismaz viens ieraksts veidlapu sarakstā.
Veidlapas nosaukums – attēlo pakalpojuma soļa veidlapas nosaukumu. Veidlapas nosaukums veidlapu sarakstā var tikt attēlots kā teksts gadījumā, ja atbilstošajam ierakstam nav definēts, ka veidlapa būs pieejama kā hipersaite.
Piezīme! Veidlapas nosaukums tiek attēlots tikai tad, ja atbilstošajam pakalpojuma solim datu atlases rezultātā ir vismaz viens ieraksts veidlapu sarakstā.
Maksājumi – pakalpojumam veiktie maksājumi.
Piezīme! Šie maksājumi tiek attēloti tikai tad, ja atbilstošajam pakalpojuma solim datu atlases rezultātā ir atlasīta maksājuma veidne.
Skatīt maksājumus – hipersaite, kas paredzēta pakalpojuma maksājumu šķirkļa attēlošanai. Uzklikšķinot uz hipersaites, pakalpojuma detalizētas informācijas daļā tiek attēloti dati par pakalpojuma maksājumiem.
Piezīme! Hipersaite tiek attēlota tikai tad, ja atbilstošajam pakalpojuma solim datu atlases rezultātā ir atlasītas maksājuma veidnes.
(Veikt maksājumu šeit) – hipersaite, kas paredzēta, lai uzsāktu pakalpojuma maksājumu. Uzklikšķinot uz hipersaites tiek atvērts maksājumu modulis.
Piezīme! Hipersaite tiek attēlota tikai tad, ja portāla lietotājs ir autentificējies sistēmā un ir definēta iespēja veikt maksājumu.

Lietotājam pakalpojuma soļu daļā iespējams veikt šādas darbības:

Atvērt veidlapu – lietotājs veidlapu var atvērt apskatīties gadījumā, ja tā ir norādīta apskatei, t.i., pieejama kā hipersaite.
Atvērt maksājumu šķirkli izvēlētā soļa maksājumu apskatei – lietotājs var apskatīties veiktos maksājumus, ja atbilstošajam pakalpojuma solim bijuši maksājumi.
Uzsākt maksājumu – lietotājs var uzsākt maksājumu par pakalpojumu, ja ir autorizējies portālā.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_steps.htm