Saistītie pakalpojumi

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Šajā datu blokā tiek attēlota informācija par pakalpojuma saistītajiem pakalpojumiem, kuri tiek uzturēti sarakstā.

Pakalpojumam saistītie pakalpojumi
Pakalpojumam saistītie pakalpojumi

Organizācija

Piezīme! Uzklikšķinot uz kolonas nosaukuma ‘Organizācija’, saraksts tiek sakārtots pēc šīs kolonas alfabētiskā secībā.

Organizācijas nosaukums – pakalpojuma turētāja, t.i., organizācijas, kas sniedz konkrēto pakalpojumu, nosaukums.

Saistītā pakalpojuma nosaukums

Piezīme! Uzklikšķinot uz kolonas nosaukuma ‘Saistītā pakalpojuma nosaukums’, saraksts tiek sakārtots pēc šīs kolonas alfabētiskā secībā.

Pakalpojuma nosaukums – tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek atvērts izvēlētais pakalpojums (skat. aprakstu Pakalpojuma pamatinformācija).

Piezīme! Atlasītie ieraksti pēc noklusējuma tiek sakārtoti alfabētiski pēc pakalpojuma nosaukuma.

* – ikona, kas ir kā pazīme pakalpojumiem, kas ir definēti kā elektroniskie pakalpojumi.

Saistīto pakalpojumu sarakstā lietotājs var veikt šādu darbību:

Atvērt izvēlēto pakalpojumu (skat. aprakstu Pakalpojuma pamatinformācija).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_service_related.htm