Pakalpojuma maksājumi

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pakalpojuma maksājumos tiek uzturēta un attēlota informācija par pakalpojuma soļu maksājumiem. Ja ir vairāki maksājumi par katru pakalpojuma soli, tad attēlo vienu aiz otra.

Pakalpojuma maksājumi
Pakalpojuma maksājumi

Katram pakalpojuma solim, kam ir norādīta maksājuma veidne, jeb par kuru ir jāveic samaksa, tiek attēlots datu bloks ‘Samaksa par pakalpojuma soli’.

Samaksa par pakalpojuma soli: Soļa nosaukums

Pakalpojuma soļa nosaukums, par kuru tiek attēloti maksājumi.

Soļa nosaukums tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek izvērsts atbilstošais datu bloks ‘Samaksa par pakalpojuma soli’, kurā attēloti atbilstoši ierakstu dati. Savukārt, ja atbilstošais datu bloks ‘Samaksa par pakalpojuma soli’ jau ir izvērsts, tad uzklikšķinot uz hipersaites, tas tiek savērsts.

Piezīme! Pakalpojuma soli neattēlo gadījumā, ja datu atlases rezultātu sarakstā nav atrasts neviens ieraksts.

Piezīme! Ja datu atlases rezultātu sarakstā ir atrasts viens ieraksts, tad tiek attēlots soļa nosaukums, ja ir atrasti vairāki ieraksti, tad tiek attēlots soļa numurs un soļa nosaukums.

Piezīme! Ja lietotājs apskata pakalpojuma procesa aprakstu un tur izmanto pogu [Skatīt maksājumus], tad visi datu bloki ‘Samaksa par pakalpojuma soli’ tiek attēloti savērsti izņemot to, kuru lietotājs bija apskatījis, ja tiek atvērts šķirklis ‘Maksājumi’ visi datu bloki tiek attēloti savērsti.

Samaksa par pakalpojuma soli

Datu blokā tiek attēloti dati par pakalpojuma soli, tam piesaistīto maksājuma veidni ar maksājumu pozīciju datiem, kā arī maksājumu regulējošo  normatīvo aktu sarakstu.

Piezīme! Pakalpojuma soli neattēlo gadījumā, ja datu atlases rezultātu sarakstā nav atrasts neviens ieraksts.

Piezīme! Ja ir vairāki datu bloki ‘Samaksa par pakalpojuma soli’, tad tie tiek savstarpēji sakārtoti pieaugošā secībā pēc soļa numura.

Normatīvie akti – pakalpojuma soļa maksājuma veidnes regulējošā normatīvā akta nosaukums, kas atbilsts cenrāža normatīvajam aktam.

Piezīme! Ja ir vairāki normatīvie akti, tie tiek kārtoti viens zem otra.

Atvieglojumi – maksājuma atvieglojumi.

Piezīme! Ja ir vairāki atvieglojumi, tie tiek kārtoti viens zem otra.

Apmaksa – samaksas iespēju saraksts.
Paskaidrojumi – piezīmes par maksājumu.
Saraksts – viena cenrāža pozīciju saraksts, kas attiecās uz konkrēto pakalpojuma soli:
oObligāts – tiek attēlota pazīme ‘O’, ja pakalpojuma maksājumiem ir uzlikta šī pazīme kā obligāts.
oPozīcijas nosaukums – cenrāža virspozīcijas nosaukums un zem virspozīcijas nosaukuma var būt attēlots arī apakšpozīcijas nosaukums.
oMērvienība – cenrāža pozīcijas mērvienība
oVienības cena ar PVN – cena ar PVN par vienību.
o[Sākt maksājumu] – spiedpoga, kas paredzēta maksājuma uzsākšanai portālā Latvija.lv Uzklikšķinot uz spiedpogas, tiek atvērts maksājuma modulis.

Piezīme! Spiedpoga tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja samaksu ir iespējams veikt izmantojot portālu Latvija.lv un lietotājs ir autorizējies.

Pakalpojuma cenrāži

Nosaukums ‘Pakalpojuma cenrāži’ tiek attēlots kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot, tiek izvērsts atbilstošais datu bloks ‘Pakalpojuma cenrāži’, kurā attēloti atbilstoši ierakstu dati. Savukārt, ja atbilstošais datu bloks ‘Pakalpojuma cenrāži’ jau ir izvērsts, tad uzklikšķinot uz hipersaites, tas tiek savērsts.

Pakalpojuma cenrāži – šajā datu blokā tiek attēlots pakalpojuma soļiem caur maksājuma veidnēm piesaistīto cenrāžu saraksts.
Cenrāža nosaukums – pakalpojuma cenrāža nosaukums, kas tiek attēlots kā hipersaite. Uzklikšķinot uz hipersaites, tiek atvērts iestādes cenrādis (skat. aprakstu Iestādes cenrādis).

Piezīme! Pēc sistēmas noklusējuma datu bloks ‘Pakalpojumu cenrāži’ tiek attēlots savērsts.

Lietotājam iespējamas šādas darbības:

Atvērt maksājuma uzsākšanas ekrānformu – lietotājam izvēloties atbilstošu spiedpogu iespējams uzsākt maksājumu par pakalpojumu.
Izvērst/savērst bloku – datu bloku nosaukumiem uzklikšķinot iespējams tos lietotājam izvēst vai savērst.
Atvērt cenrādi – lietotājam uzklikšķinot uz cenrāža nosaukuma ir iespējams atvērt cenrādi apskatei (skat. aprakstu Iestādes cenrādis).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_service_payment.htm