Pakalpojuma dokumenti un veidlapas

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pakalpojumam tiek attēlots saraksts, kurā apkopoti  un sagrupēti visi pakalpojuma soļiem nepieciešamie dokumenti.

Pakalpojuma dokumenti un veidlapas
Pakalpojuma dokumenti un veidlapas

Pakalpojuma dokumenti un veidlapas

Šajā datu blokā, kurā tiek uzturēta informācija par pakalpojuma dokumentiem un veidlapām, tie tiek sagrupēti pēc veidlapas veida, līdz ar to, katru veidlapas veida grupas ierakstu attēlo atsevišķā datu blokā.

Piezīme! Viena veidlapas veida ietvaros ierakstus kārto alfabētiski pēc veidlapas nosaukuma.

Dokumenta veids – vispirms dokumenti tiek grupēti pēc pakalpojuma soļa veidlapas dokumenta veida, līdz ar to, tiek attēlots tā nosaukums.

Piezīme! Dokumenta veidu un tā dokumentus neattēlo, ja pakalpojumam nav definēts neviens dokumenta ieraksts, kas atbilsts šim dokumenta veidam.

Veidlapas veids – datu bloks, kurā tiek atlasīti pakalpojuma dokumenti pēc to veida un sagrupēti pēc šī veida, līdz ar to, tiek attēlots šīs veidlapas veida grupas nosaukums.

Piezīme! Veidlapu veidu un tā dokumentus neattēlo, ja pakalpojumam nav definēts neviens dokumenta ieraksts, kas atbilsts šim veidlapas veidam.

* – ikona, kas ir kā pazīme veidlapas veida vizualizēšanai.
Veidlapas nosaukums – pakalpojuma soļa veidlapas nosaukums, kas tiek attēlots kā hipersaite. Uzklikšķinot uz hipersaites jaunā pārlūkprogrammas ekrānformā tiek atvērts URL, kas atbilst  definētajai veidlapas hipersaitei.

Piezīme! Kā hipersaite veidlapas nosaukums tiek attēlots  gadījumā, ja atbilstošajam ierakstam veidlapu sarakstā ir definēta Veidlapas hipersaites vērtība.

Nepieciešams pakalpojuma solī – tiek uzskaitītas darbības, kuras nepieciešams veikt:
oSoļa numurs – pakalpojuma soļa, kam piesaistīta veidlapa, kārtas numurs.

Lietotājs var veikt šādu darbību:

Atvērt dokumenta veidlapu – lietotājam tiek atvērta jauna ekrānforma, kurā atbilst dati par konkrēto veidlapu.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_service_documents.htm