Pakalpojuma kanālu saraksts

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pakalpojumu kanālu sarakstā, tiek uzturēta informācija par viena pakalpojuma solim piesaistīto organizācijas kanālu sarakstu, jeb saziņas veidu saraksts.

Pakalpojuma kanālu saraksts
Pakalpojuma kanālu saraksts

Kanālu saraksts

vai – ikona, kas ir paredzēta organizācijas kanāla tipa vizualizēšanai.
Kanāla tips – attēlo pakalpojuma organizācijas kanāla tipa nosaukumu, piemēram,  E-pasts, Telefons, Pasts, Klātiene, SMS, utt..
Kontaktinformācija – tiek attēlota pakalpojuma organizācijas kanāla kontakta informācija:
oja kanāla tips ir ‘E-pakalpojums www.latvija.lv’ vai ‘E-pakalpojums iestādes mājas lapā’, tad ‘Kontaktinformācija’ ir pieejama kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot jaunā tīmekļa pārlūkprogrammas ekrānformā tiek atvērta mājas lapas atbilstoša tīmekļa vietne (līdz ar to, šiem diviem kanāla tipiem nav pieejams izvērst/savērst datu bloku ‘Papildinformācija’),
opārējos kanāla tipa gadījumos ‘Kontaktinformācija’ ir kā hipersaites. Uzklikšķinot uz hipersaites, datu bloks ‘Papildinformācija’ tiek izvērsts vai savērsts:

Piezīme! Pēc sistēmas noklusējuma visā ekrānformā neviens datu bloks ‘Papildinformācija’, neviens datu bloks ‘Kabineti un darba laiki’ un neviens datu bloks ‘Iestādes darba laiki’ nav izvērsts.

Piezīme! Katrā datu blokā ‘Papildinformācija’ katru informācijas rindu attēlo tikai tad, ja ir definēta attēlojamā informācija un ja tā jau netiek attēlota kā kontaktinformācija.

[+] un [–] – darbības, kas paredzētas datu bloka ‘Papildinformācija’ izvēršanai un savēršanai.

Papildinformācija

Datu bloks kurā attēlo vienas izvēlētās organizācijas kanāla papildinformācijas datus.

Adrese – pakalpojuma organizācijas kanāla adrese.
Tālrunis – pakalpojuma organizācijas kanāla tālrunis.
Fakss – pakalpojuma organizācijas kanāla faksa numurs.
E-pasts – pakalpojuma organizācijas kanāla e-pasta adrese, kas attēlota kā hipersaite. Uzklikšķinot uz hipersaites, jaunā ekrānformā tiek atvērta e-pasta programmatūra (ja tāda ir lietotāja datoram uzstādīta), lai nosūtītu jaunu ziņojumu.
Mājas lapa – pakalpojuma organizācijas kanāla mājas lapas adrese, kas attēlota kā hipersaite. Uzklikšķinot uz hipersaites, jaunā pārlūkprogrammas ekrānformā tiek atvērta hipersaitei atbilstošā interneta mājas lapas vietne.
Cita kontaktinformācija – pakalpojuma organizācijas kanāla citas kontakta informācija.
Darba laiki – ir pieejami kā hipersaite, uz kuras uzklikšķinot tiek izvērsts datu bloks ‘Kabineti un darba laiki’ (skat. zemāk aprakstu). Savukārt, ja datu bloks jau ir izvērsts, tad tas tiek savērsts.

Piezīme! Darba laiki nav pieejami tādā gadījumā, ja definētajā Kabinetu un darba laiku sarakstā ir vismaz viens ieraksts.

> – ikona uz kuras uzklikšķinot, tiek izvērsts datu bloks ‘Kabineti un darba laiki’. Savukārt, ja datu bloks jau ir izvērsts, tad šī ikona netiek attēlota.

Piezīme! Ikona ir pieejama tikai tādā gadījumā, ja definētajā Kabinetu un darba laiku sarakstā ir vismaz viens ieraksts.

Kabineti un darba laiki

Datu blokā tiek attēlots pakalpojuma solim piesaistītā organizācijas kanāla visi kabineti un darba laiki. Datu bloks tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja attēlojamam organizācijas kanāla ierakstam kabinetu un darba laiku sarakstā ir vismaz viens ieraksts.

Piezīme! Datu bloka ‘Kabineti un darba laiki’ ieraksti tiek sakārtoti pieaugoši pēc kabineta vērtības.

Kabinets – pakalpojuma organizācijas kanāla kabinets.
Darba laiks – datu bloks, kurā attēlo viena pakalpojuma kanāla versijas detaļu darba laiku sarakstu:
oIestādes darba laiki – tiek attēloti iestādes darba laiki katram kabinetam atbilstošie.
Parādīt visus ... – ja sarakstā tiek izmantota hipersaite Parādīt visu..., tad tiek attēloti visi iepriekš neattēlotie izvēlētās kanāla tipa grupas ieraksti un hipersaite vairāk netiek attēlota.

Lietotājam iespējamas šādas darbības:

Izvērst / Savērst kanālu – ja ir vairāki kanāli, tad lietotājs to datus var izvērst apskatei vai savērst, lai paslēptu to datus.
Izvērst / Savērst darba laiku – ja ir savadīti darba laiki, tos iespējams apskatīt veicot darbību Izvērst, lai paslēptu, tad darbība Savērst.
Atvērt e-pastu programmatūru jauna ziņojuma nosūtīšanai – ja lietotājam uz datora ir uzstādīta e-pasta programmatūra, tad var veikt ziņojuma nosūtīšanu uz e-pastu.
Atvērt kanālam norādīto tīmekļa vietni – ja ir definēta organizācijas kanāla mājas lapas adrese, tad lietotājs var atvērt to jaunā pārlūkprogrammas ekrānformā.
Uzsākt e-pakalpojumu www.latvija.lv – ja kontaktinformācijā ir norādīts kanāla tips ‘E-pakalpojums www.latvija.lv’, tad lietotājam iespējams atvērt mājas lapu jaunā pārlūkprogrammas ekrānformā un tajā veikt atbilstošās darbības, lai uzsāktu e-pakalpojumu.
Uzsākt e-pakalpojumu ārējā tīmekļa vietnē – ja kontaktinformācijā ir norādīts kanāla tips ‘E-pakalpojums iestādes mājas lapa’, tad lietotājam iespējams atvērt mājas lapu jaunā pārlūkprogrammas ekrānformā un tajā veikt atbilstošās darbības, lai uzsāktu e-pakalpojumu.
Apskatīt visus kanālus – ja ir pakalpojumam ir pievienoti daudzi kanāli, lai varētu apskatīt visus piedāvātos kanālus izmanto hipersaiti Parādīt visus....

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_service_channel.htm