Iestādes cenrādis

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Ekrānforma ir paredzēta viena cenrāža aktuālās versijas pozīciju saraksta un piesaistīto normatīvu aktu saraksta attēlošanai.

Iestādes cenrādis
Iestādes cenrādis

Iestādes cenrādis

Datu bloks, kurā tiek attēloti visi iestādes cenrāži.

Cenrādis – cenrāža nosaukums.
Organizācija – organizācijas nosaukums.
Nr. – cenrāža virspozīcijas, vai apakšpozīcijas kārtas numurs.
Pozīcijas nosaukums – virspozīcijas vai apakšpozīcijas nosaukums.
Mērvienība – cenrāža pozīcijas mērvienības nosaukums.
Cena bez PVN EUR – cena bez PVN par vienību.
PVN  EUR – PVN apjoms.
Cena ar PVN EUR – cena ar PVN par vienību.

Normatīvie akti

Datu bloks, kurā pieejami cenrādi regulējošo normatīvo aktu saraksts.

Normatīvā akta nosaukums – cenrādi regulējošā normatīvā akta nosaukums.
Atvērt – tīmekļa vietnes nosaukums, kas attēlots kā hipersaite. Uzklikšķinot uz nosaukuma, jaunā pārlūkprogrammas ekrānformā tiek atvērta ārējā tīmekļa vietne, kurā iespējams apskatīties normatīvo aktu.

Piezīme! Ja normatīvajam aktam ir definētas vairākas tīmekļa vietnes, tad tās tiek atdalītas ar simbolu " / ".

Piezīme! Ja iestādes cenrādim nav definētas nevienas normatīvā akta tīmekļa vietnes, tad šo elementu neattēlo.

Lietotājam iespējama šāda darbība:

Atvērt normatīvā akta tīmekļa vietni – ja ir definēta normatīvā akta tīmekļa vietne viena vai vairākas, kas atdalītas ar simbolu ‘/’, tad lietotājam to ir iespējams atvērt un apskatīt konkrētā normatīvā akta datus.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_institution_pricelist.htm