Pakalpojuma organizācijas izvēle

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pakalpojuma organizācijas izvēle ir paredzēta, lai izvēloties pakalpojumu tiktu attēlotas tās organizācijas, kuras sniedz konkrēto pakalpojumu, gadījumā, ja šo pakalpojumu sniedz vairākas organizācijas.

Organizācijas izvēle
Organizācijas izvēle

Pakalpojuma organizāciju iespējams izvēlēties no saraksta – ir iespējami šādi varianti:

tiek attēlots organizāciju saraksts, ja izvēlētajam pakalpojumam ir vairākas organizācijas, kas sniedz šo konkrēto pakalpojumu;
lietotājam uzreiz ir pieejams konkrēti izvēlētais pakalpojums.

Organizāciju saraksts, kurā lietotājs izvēlas to organizāciju, kura sniedz pakalpojumu, kuru lietotājs vēlas saņemt.

Atcerēties šo izvēli – izvēles rūtiņa lietotājam nav pieejama. Tajā tiek attēlota izvēlētā vai neizvēlētā atzīme, lietotājam to norādot pie teritoriju izvēles, līdz ar to, šī izvēle attiecas uz teritorijas atlasi un organizācijas tiek attēlotas tās, kas pakalpojumu sniedz lietotāja izvēlētajā teritorijā.
Teritorija – izvēlētās teritoriālās vietas nosaukums:
oMainīt – hipersaite, uz kuras uzklikšķinot iespējams mainīt pirms tam izvēlētās teritorijas vietas nosaukumu (skat. aprakstu Pakalpojumam teritorijas izvēle).
Organizāciju saraksts – tiek attēlots organizāciju saraksts. Katrs organizācijas nosaukums tiek attēlots kā hipersaite, uz kura uzklikšķinot, tiek atvērts pakalpojumu saraksts, ja organizācijai ir vairāki pakalpojumi, vai arī, konkrētu pakalpojumu, ja organizācijai ir viens pakalpojums.

Piezīme! Organizāciju sarakstu neattēlo, ja pakalpojuma sniedzējs ir viena organizācija. Tad tiek atvērts uzreiz konkrētais pakalpojums, neattēlojot organizāciju sarakstu.


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_institution.htm