Iestādes darba laiki

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Izvēlētās organizācijas kanāla darba laiku saraksts, kas tiek attēlots izvēloties konkrētu organizāciju, kas atrodas kanālu sarakstā.

Iestādes darba laiki
Iestādes darba laiki
Diena – pakalpojuma kanāla darba laika diena.
No–Līdz – pakalpojuma kanāla darba laika no-līdz vērtība.
Paskaidrojums – pakalpojuma kanāla darba laika piezīmes.

Piezīme! Ja nav definēts darba laiks, tad tiek attēlots simbols ”–”.


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_institutin_workingtime.htm