Pakalpojuma pamatinformācija

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pakalpojuma pamatinformācijā tiek attēlota informācija par viena pakalpojuma pamatdatiem. Gadījumā, ja pakalpojumam ir piesaistīts pakalpojums uz kura pamata veidots šis pakalpojums, tiek attēlots virspakalpojuma nosaukums un citu virspakalpojuma apakšpakalpojumu (organizācijas ietvaros) nosaukumu saraksts.

Pakalpojuma pamatinformācija
Pakalpojuma pamatinformācija
Pakalpojuma nosaukums – tiek attēlots pakalpojuma nosaukums.
Izvēlētā teritorija – izvēlētam pakalpojumam definētais teritorijas nosaukums. To attēloto tikai tad, ja pakalpojumam tā ir definēta.
oMainīt – darbība, kas paredzēta izvēlētās teritorijas nomaiņai. Uzklikšķinot uz hipersaites tiek atvērts teritoriju saraksts izvēlei (skat. aprakstu Pakalpojumam teritorijas izvēle). Šī darbība tiek attēlota un ir pieejama tikai tad, ja pakalpojums tiek sniegts vairākās iestādēs, kurām savukārt ir norādīta teritorija.
Organizācijas nosaukums – izvēlētā pakalpojuma turētāja organizācijas nosaukums.
oMainīt – darbība, kas paredzēta izvēlētās organizācijas nomaiņai.  Uzklikšķinot uz hipersaites tiek atvērts organizāciju saraksts izvēlei (skat. aprakstu Pakalpojuma organizācijas izvēle). Šī darbība tiek attēlota un ir pieejama tikai tad, ja pakalpojums tiek sniegts vairākās iestādēs.
Nosaukums pašvaldībā – izvēlētā apakšpakalpojuma nosaukums, to attēlo tikai tad, ja ir atvērts pakalpojums, kurš ir ticis veidots uz kāda cita pakalpojuma pamata.
Pakalpojumi, kas tiek sniegti „Virspakalpojuma nosaukums” ietvaros – virspakalpojumam visu apakšpakalpojumu saraksts, kurā tiek attēloti apakšpakalpojumu nosaukumi. Saraksts netiek attēlots, ja pakalpojumam nav neviena apakšpakalpojuma. Apakšpakalpojumu nosaukums tiek attēlots kā hipersaite. Uzklikšķinot uz hipersaites, tiek atvērts konkrēts pakalpojums.
Īss apraksts – informācija par konkrēto pakalpojumu.
Lasīt vairāk – hipersaite tiek attēlota, lai būtu iespējams atvērt un izlasīt pilnvērtīgi visu aprakstu. Ja apraksts nav ļoti garš, tad šo hipersaiti neattēlo.
Saņēmēji – par saņēmējiem tiek attēlots, gan to nosaukums, gan paskaidrojošs apraksts:
oSaņēmēju saraksts – tiek attēlota informācija par to, kurām personām vai iestādēm ir iespējams saņemt šo pakalpojumu. Ja ir vairāki saņēmēju nosaukumi, tie tiek attēloti kā saraksts.
oSaņēmēja apraksts – tiek attēlots informatīvs apraksts par pakalpojuma saņēmēju. To attēlo tikai tādā gadījumā, ja tā ir definēta, pretējā gadījumā neattēlo.
Maksimālais termiņš (darba dienās) – tiek attēlots dienu skaits. To attēlo tikai tādā gadījumā, ja tā ir definēta, pretējā gadījumā neattēlo.
Termiņš – tiek attēlots pakalpojuma izpildes termiņa apraksts. To attēlo tikai tādā gadījumā, ja šī informācija ir definēta pakalpojumam un ir norādīts termiņš dienās, pretējā gadījumā tā netiek attēlota.

Teritorijas izvēle - Datu bloks, kurā tiek attēlots saraksts ar pakalpojuma sniegšanas vietām, (skat. aprakstu Pakalpojumam teritorijas izvēle).

Spiedpogu darbības:

Pievienot izlasei – Darbība paredzēta pakalpojuma pievienošanai lietotāja pakalpojumu izlases sarakstam. Uzklikšķinot uz šīs darbības, tiek iniciēta pakalpojuma pievienošana izlasei, līdz ar to, pēc veiksmīgas darbības tiek atjaunota ekrānforma.
Piezīme! Šī darbība lietotājam ir pieejama tikai tad, ja portāla lietotājs ir autentificējies un labo savas darba vietas datus.
Dzēst no izlases – Darbība paredzēta pakalpojuma dzēšanai no lietotāja pakalpojumu izlases saraksta. Uzklikšķinot uz šīs darbības, tiek iniciēta pakalpojuma dzēšana no izlases saraksta, līdz ar to, pēc veiksmīgas darbības tiek atjaunota ekrānforma.
Piezīme! Šī darbība lietotājam ir pieejama tikai tad, ja portāla lietotājs ir autentificējies un labo savas darba vietas datus.

Pakalpojuma pamatinformācijas daļā lietotājam iespējams veikt šādas darbības:

Pievienot pakalpojumu savai izlasei – tikai tas lietotājs, kurš ir autorizējies portāla lietotājs var pievienot pakalpojumu izlasei (skat. aprakstu augstāk aprakstā spiedpogu darbības).
Dzēst pakalpojumu no savas izlases – tikai tas lietotājs, kurš ir autorizējies portālā var dzēst pakalpojumu no izlases (skat. aprakstu augstāk aprakstā spiedpogu darbības).
Apskatīt citu apakšpakalpojumu – atver izvēlētā pakalpojuma informāciju.
Mainīt pakalpojuma sniedzēja organizācijas nosaukumu – jebkurš lietotājs, izvēlētajam pakalpojumam var mainīt uz citu pakalpojuma sniedzēja organizācijas nosaukumu (skat. aprakstu Pakalpojuma organizācijas izvēle).
Mainīt teritoriju – lietotājs, izvēlētajam pakalpojumam var mainīt uz citu teritorijas vietu (skat. aprakstu Pakalpojumam teritorijas izvēle).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_info.htm