Pakalpojuma detalizētā informācija

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pakalpojumam detalizētas informācijas attēlošana, kurā iespējams izvēlēties un atvērt vienu no vairākiem šķirkļiem. Katrā konkrētā šķirklī ir pieejama atbilstoša informācija par pakalpojuma procesu, tā dokumentiem, maksājumiem un saistītajiem pakalpojumiem.

Pakalpojuma detalizēta informācija
Pakalpojuma detalizēta informācija

Atverot konkrētu šķirkli tiek attēlota pakalpojumam atbilstošā šķirkļa informācija, kas saistīta ar atvērto pakalpojumu:

Procesa apraksts – šķirklis, uz kura uzklikšķinot tiek attēlota informācija par pakalpojuma soļiem jeb darbību secība, lai izpildītu pakalpojumu (skat. aprakstu Pakalpojuma soļi).
Dokumenti un veidlapas – šķirklis, uz kura uzklikšķinot tiek attēlota informācija par pakalpojuma dokumentiem un veidlapām.
Piezīme! Šķirklis ‘Dokumenti un veidlapas’ tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja atlasīto dokumentu sarakstā vismaz vienam ierakstam klāt ir vismaz viens veidlapas ieraksts.
Maksājumi – šķirklis, uz kura uzklikšķinot tiek attēlota informācija par pakalpojuma veiktajiem maksājumiem. Šķirklis tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja par šo pakalpojumu ir nepieciešams veikt maksājumu (skat. aprakstu Pakalpojuma maksājumi).
Piezīme! Šķirklis ‘Maksājumi’  tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja sarakstā ierakstam ir vismaz viena maksājuma veidne un cenrādis.
Cita informācija – šķirklis, uz kura uzklikšķinot tiek attēlota informācija par pakalpojumam piesaistītajiem normatīvajiem aktiem, administratīvā procesa iespējām, par pakalpojuma pieprasītājam atgādinājumiem (skat. aprakstu Pakalpojumam cita informācija).
Saistītie pakalpojumi – šķirklis, uz kura uzklikšķinot tiek attēlota informācija par pakalpojuma saistītajiem pakalpojumiem (skat. aprakstu Saistītie pakalpojumi).
Piezīme! Šķirklis ‘Saistītie pakalpojumi’ tiek attēlots tikai tādā gadījumā, ja pakalpojumam ir vismaz viens saistītais pakalpojums.

Lietotājam pakalpojuma detalizētās informācijas daļā iespējams izvēlēties kādu no šķirkļiem – Procesa apraksts, Dokumenti un veidlapas, Maksājumi, Cita informācija vai Saistītie pakalpojumi.


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk_detinfo.htm