Pakalpojuma struktūra

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pakalpojumā tiek uzturēta visa informācija, kas saistīta ar vienu konkrētu pakalpojumu.

Pakalpojuma kartiņas struktūra
Pakalpojuma kartiņas struktūra

 

Pakalpojuma kartiņa sastāv no trīs galvenajiem datu blokiem:

Pakalpojuma pamatinformācija – tajā tiek uzturēta pamatinformācija par pakalpojumu (skat. aprakstu Pakalpojuma pamatinformācija) un no šiem datiem iespējams izvēlēties teritoriju (skat. aprakstu Pakalpojumam teritorijas izvēle).
Pakalpojuma detalizēta informācija – pakalpojuma detalizētā informācija ir sadalīta šķirkļos (skat. aprakstu Pakalpojuma detalizētā informācija), kurus iespējams izvēlēties un apskatīt datus:
opar pakalpojuma maksājumiem (skat. aprakstu Pakalpojuma maksājumi).
opakalpojuma soļus (skat. aprakstu Pakalpojuma soļi).
opar pakalpojuma dokumentiem un veidlapām (skat. aprakstu Pakalpojuma dokumenti un veidlapas).
opar saistītajiem pakalpojumiem (skat. aprakstu Saistītie pakalpojumi).
opar pakalpojuma citu informāciju, kas saistīta ar konkrēto pakalpojumu, piemēram, normatīvos aktus (skat. aprakstu Pakalpojumam cita informācija).
Pakalpojuma paziņojumi – kas saistīti ar konkrēto pakalpojumu (skat. aprakstu Pakalpojuma paziņojumi).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_ppk.htm