Dzīves situācijas

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Dzīves situācijas ir ērtā un pārskatāmā veidā sniegtas konsultācijas par dažādiem lietotāju interesējušiem jautājumiem, piemēram, kā pieteikties pensijai. Dzīves situāciju datu bloka informācijas attēlošanai Pakalpojumu katalogā, kā arī Dzīves situāciju kategoriju attēlošanai blokā lietota oranžā krāsā.

Dzīves situāciju sadaļu iespējams atvērt no Pakalpojumu kataloga apakškategoriju lapas, skat.attēlu.

Dzīves situāciju datu bloka izkārtojums Pakalpojumu apakšaktegoriju sadaļā
Dzīves situāciju datu bloka izkārtojums Pakalpojumu apakšaktegoriju sadaļā

Dzīves situāciju sadaļai kreisajā pusē izvietojot atsevišķus dzīves notikumus un labajā pusē izvietojot Dzīves situāciju kategorijas, izceļot to kategoriju, kurā pašreiz atrodas lietotājs, skat. attēlu.

Dzīves situācija - Ģimene
Dzīves situācija - Ģimene

Izvēloties konkrētu interesējošu Dzīves situāciju, tiek atvērta detalizētas apskates lapa, skat.attēlu, kreisajā pusē sniegta detalizēta informācija, dotas saistītās saites uz citām Latvija.lv portāla sadaļām, bet labajā pusē izvietotas Dzīves situāciju kategorijas, izceļot to kategoriju, kurā pašreiz atrodas lietotājs.

Atvērta konkrēta Dzīves situācija
Atvērta konkrēta Dzīves situācija

 


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_life_situation.htm