E-pakalpojumi

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Latvija.lv portālā lietotājam pieejami e-pakalpojumi. E-pakalpojums ir pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālināti - ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību. E-pakalpojumu sadaļu var atvērt no galvenes, izvēloties attēlā izcelto saiti.

A-Z e-pakalpojumi
A-Z e-pakalpojumi

Atvērtā A-Z e-pakalpojumu sadaļas kreisajā pusē attēloti visi e-pakalpojumi sarakstā. Attēlots meklēšanas lauks, ar meklēšanas apgabalu e-pakalpojumi, attēlā atzīmēts ar nr.1.

A-Z e-pakalpojumu sadaļa
A-Z e-pakalpojumu sadaļa

Par katru atrasto e-pakalpojumu lietotājam tiek attēlots e-pakalpojuma nosaukums, attēlā atzīmēts ar nr.2, īsa e-pakalpojuma anotācija, instrukcijas apskates saite, attēlā atzīmēts ar nr. 3, kā arī pakalpojuma sākšanas saite, attēlā atzīmēts ar nr.4. Lietotājam iespējams filtrēt atlasītos e-pakalpojumus, izmantojot filtru datu bloku (vairāk skat. Atlases filtri).

Uzklikšķinot uz e-pakalpojuma nosaukuma saites (attēlā atzīmēts ar nr. 2), lietotājam tiek atvērta e-pakalpojuma kartīte ar e-pakalpojuma informāciju: nosaukumu, īsu aprakstu, Iestādi, kas atbildīga par e-pakalpojumu, īsu nosaukumu, e-pakalpojuma veidu, pieturpunktiem,  identifikatoru, autentifikāciju (vairāk, skat. Pieteikšanās portālā), ar ko iespējams izpildīt šo e-pakalpojumu, skat. attēlu. No šīs formas lietotājs var autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu vai arī apskatīt e-pakalpojuma instrukciju.

E-pakalpojuma kartīte
E-pakalpojuma kartīte

Izvēloties  e-pakalpojuma instrukcijas saiti lietotājam tiek attēlota e-pakalpojuma instrukcija, skat. attēlā.

E-pakalpojuma instrukcija
E-pakalpojuma instrukcija

Izvēloties pakalpojuma sākšanas saiti lietotājam tiek attēlots autentifikācijas logs, vairāk skat. Pieteikšanās portālā. Ja lietotājs jau ir autentificējies, tad tiek attēlota e-pakalpojuma sākšanas saite.


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_e-service.htm