Latvija.lv portāls

vienu līmeni uz augšu  nākamais

Latvija.lv ir plašākais un ērtākais informācijas avots internetā par Latvijas Valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem. Šajā portālā iespējams arī lietot e-pakalpojumus. E-pakalpojums ir pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālināti - ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.

Portāla galvenais mērķis ir - nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem centralizētu un ērtu piekļuvi viņus interesējošai informācijai par Latvijas valsts institūciju un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, konkrētāk:

nodrošināt piekļuvi Pakalpojumu katalogam, kas nodrošina iespējas iegūt detalizētu informāciju par Valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un veidiem, samaksas apjomu un kārtību, kā arī juridisko pamatojumu;
nodrošināt elektronisko pakalpojumu (e-pakalpojumu) izpildi, t.i. pakalpojumu pieteikšanu, pakalpojuma rezultāta saņemšanu un vajadzības gadījumā pakalpojuma apmaksas veikšanu, un pakalpojuma rezultāta saņemšanu;
nodrošināt komunikācijas iespējas ar Valsts un pašvaldību institūcijām, norādot savu e-pasta adresi;
nodrošināt elektronisku palīdzību un konsultāciju saņemšana par darbu portālā un pakalpojumu izpildi;
nodrošināt personīgās darba vietas izmantošanu, kurā lietotājam ir iespējas vienkopus redzēt visu saņemtos un nosūtītos paziņojumus, pārskatu par izpildītājiem e-pakalpojumiem, iespēja mainīt savus uzstādījumus un kontaktinformāciju, kā arī nodrošinās oficiālās saziņas kanālu ar Latvijas Valsts iestādēm (e-adrese).

Portāla sākumlapas izkārtojums nosacīti iedalāms piecās daļās (skat. attēlu zemāk):

(1) Galvenes daļa, kurā izvietota personas veida filtra (privātpersona vai uzņēmējs, vairāk skat. Personas veida filtrs), izvēlnes, burtu izmēru samazināšanas un palielināšanas, kā arī vājredzīgo režīma izvēles (vairāk skat. Vājredzīgo režīms un burtu izmēra pielāgošana) un valodu maiņas funkcionalitāte, kā arī ziņojums par sīkdatņu izmantošanu, kas lietotājam jāapstiprina, lai to aizvērtu;

(2) Kategoriju daļa, kurā attēloti izvēlētajam personas veida filtram atbilstošas Pakalpojumu kataloga kategorijas (vairāk skat. Pakalpojuma struktūra), aktualitātes, kā arī e-pakalpojumu tops, pieejama meklēšanas funkcionalitāte (vairāk skat. Meklēšana portālā), Ātrās saites, kā arī Dzīves situācijas (Padomu kopums, ko ieteicams darīt konkrētā situācijā, piemēram, kā pieteikties pensijas saņamšanai, vairāk skat. Dzīves situācijas);

(3) Kontaktinformācija, kur lietotājs var izvēlēties sev ērtāko komunikācijas veidu: Twitter, e-pastu, telefonu vai RSS (vairāk skat. Publisko RSS saraksts);

(4) Pilnais Pakalpojumu kataloga kategoriju saraksts ar apakškategorijām (vairāk skat. Pakalpojuma struktūra);

(5) Kājenes daļa, kurā izvietotas atsevišķas saites uz atbilstošām portāla Latvija.lv sadaļām, piemēram, Lapas karte, u.c.

 

Latvija.lv portāla pirmā lapa

Latvija.lv portāla pirmā lapaŠīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?lvp_about.htm