Darbs ar klienta darba vietu

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

KDV sastāv no šādām komponentēm:

izvēlne „Mana darba vieta” – autentificēta lietotāja (iedzīvotāja, uzņēmuma vai deklarētās identitātes) darba vieta portālā (1. elements);
saīsne (izkrītošā izvēlne) – saīsne nodrošina jaunas informācijas ienākšanas attēlošanu reālajā laikā, iespēju ātri pārlūkot pieejamās informācijas stāvokli un iespēju pāriet uz izvēlēto skatu (2. elements);
kopsavilkums – nodrošina lietotājam īsu pārskatu par klienta darba vietā pieejamo aktuālo informāciju, piemēram, nepabeigtie e-pakalpojumiem, pēdējiem saņemtajiem dokumentiem, nelasītiem paziņojumiem (3. elements).
KDV izvēlne (1. elements), saīsne (2. elements) un kopsavilkums (3. elements)
KDV izvēlne (1. elements), saīsne (2. elements) un kopsavilkums (3. elements)

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_user_work_place.htm