Uzdevuma forma

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Forma nodrošina viena lietotāja izvēlēta uzdevuma detalizētu apskati, skat.attēlu

Uzdevuma forma
Uzdevuma forma

Formā attēlo:

Kopīgo informāciju:
o‘Tēma’ – īss darba uzdevuma satura apraksts, ko noteicis darba uzdevuma izveidotājs;
o‘Izveidots’ – datums un laiks, kad ir izveidots darba uzdevums;
o‘Saite’ - hipersaite, kuru aktivizējot lietotājs var atvērt darba uzdevumu lietotāja saskarnē, kas paredzēta izveidojot darba uzdevumu, ja vien lietotājam ir atbilstošas tiesības.
Cilni "Darba uzdevums". Cilnē attēlo darba uzdevuma specifiskos laukus, kas noteikti darba uzdevuma konfigurācijā.
Cilni "Pamatdati":
o‘Identifikators’ – darba uzdevumam piešķirtais unikālais identifikators;
o‘Izveidotājs’ – lietotāja vārds un uzvārds, kas izveidojis darba uzdevumu.. Lauka vērtība var nebūt norādīta;
o‘Uzdevējs’ – lietotāja vārds un uzvārds, kas piesaistīts darba uzdevuma priekšpēdējai aktivitātei. Ja darba uzdevums ir izveidots e-pakalpojuma izpildes rezultātā, un tad kā uzdevēju attēlot e-pakalpojuma izpildītāja vārdu un uzvārdu;
o‘Uzdots’ – lielākais no priekšpēdējās aktivitātes pabeigšanas laiks vai darba uzdevuma izveidošanas laiks;
o‘Atbildīgais’ – iestādes un/vai lietotāja grupas nosaukums, vai lietotāja vārds un uzvārds, kas piesaistīts darba uzdevuma pēdējai aktivitātei;
o‘Statuss’ – darba uzdevuma izpildes statuss. Ja darba uzdevuma izpildes statuss ir „Uzdots”, un tam ir noteikts ārējās sistēmas statuss, tad attēlo ārējās sistēmas statusa nosaukumu;
o ‘Apraksts’ – darba uzdevuma aprakstošais teksts.
o‘Pielikumi’ – darba uzdevumam pievienoto pielikumu saraksts, par katru tā pievienošanas (darba uzdevumam) secībā attēlojot:
‘Pievienošanas datums un laiks’;
‘Pievienoja’ – lietotāja, kas pievienojis pielikumu, vārds un uzvārds;
‘URN’ – pievienotā dokumenta unikālais identifikators elektronisko dokumentu krātuvē. Vērtība tiek attēlota kā hipersaite, kuru aktivizējot, ja lietotājam ir tiesības to skatīt, tiek lejupielādēts pieprasītais pielikums;
‘Nosaukums’ – pievienotā dokumenta nosaukums;
‘Apraksts’ – paskaidrojošs teksts, ja tāds ir norādīts.

Lietotājam pieejamās darbības:

Aizvērt formu un atgriezties sarakstā;
Veikt darbības ar pielikumu (pievienot/apskatīt);
Izmantot saites funkcionalitāti un atvērt darba uzdevumu lietotāja saskarnē, kas paredzēta izveidojot darba uzdevumu, ja vien lietotājam ir atbilstošas tiesības;
Izpildīt darba uzdevumu.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_show_assignment.htm