Klienta darba vietas saīsne

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Saīsne nodrošina jaunas informācijas ienākšanas attēlošanu reālajā laikā, iespēju ātri pārlūkot pieejamās informācijas stāvokli un iespēju pāriet uz izvēlēto skatu.

Saīsne satur šādus punktus:

 “Mani e-iesniegumi” – tiek attēlota informācija par e-iesniegumiem, kas iesniegti, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, un uz tiem sniegtās atbildes (Mani e-iesniegumi);
„Mana izvēle” – favorītu saraksta attēlošana. Saites nosaukumu attēlo kopā ar lietotāja favorītu pakalpojumu skaitu ( Favorītu saraksts );
„E-pakalpojumi” – saite uz lietotāja uzsāktajiem e-pakalpojumiem (tie var būt pabeigti vai nepabeigti). Ja lietotājam ir nepabeigti e-pakalpojumi, tad punktu izceļ, un attēlo nepabeigto e-pakalpojumu skaitu ( E-pakalpojumu saraksts );
„Rēķini” – saite uz attaisnojuma dokumentu sarakstu. Ja lietotājam ir neapmaksāti maksāšanas pieprasījumi, tad izvēlnes punktu izceļ, un attēlo neapmaksāto maksāšanas pieprasījumi skaitu ( Rēķini );
„Maksājumi” – tiek attēlots lietotāja maksājumu saraksts ( Maksājumu saraksts );
„Saņemtie e- dokumenti” – tiek attēlots lietotāja saņemto dokumentu saraksts ( Elektronisko dokumentu saraksts );
„Iesniegtie e-dokumenti” – tiek attēlots lietotāja iesniegto dokumentu saraksts ( Elektronisko dokumentu saraksts );
„Paziņojumi” – tiek attēlots lietotāja paziņojumu un darba uzdevumu saraksts. Ja lietotājam ir nelasīti paziņojumi, tad izvēlnes punktu izceļ, un attēlo nelasīto paziņojumu skaitu ( Paziņojumu saraksts );
„Atgādinājumi” – tiek attēlots lietotāja atgādinājumu saraksts ( Atgādinājumu saraksts );
„Profils” – tiek attēlota autentificētā lietotāja profila forma ( Lietotāja profils );
„Beigt darbu” – iziet no sistēmas.

 


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_shortcut_list.htm