Klienta darba vietas saīsne

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Saīsne nodrošina jaunas informācijas ienākšanas attēlošanu reālajā laikā, iespēju ātri pārlūkot pieejamās informācijas stāvokli un iespēju pāriet uz izvēlēto skatu.

Saīsne satur šādus punktus:

Sarakste – ienākošiem un izejošiem e-adreses un EKONS ziņojumiem, VISS notifikāciju servisa paziņojumiem, KDV darba uzdevumiem, ienākošiem un izejošiem EDK dokumentiem. Attēlo punktam atbilstošo neatvērto ierakstu skaitu.  (Sarakste);
Izpildītie e-pakalpojumi – saite uz lietotāja uzsāktajiem e-pakalpojumiem (tie var būt pabeigti vai nepabeigti). Ja lietotājam ir nepabeigti e-pakalpojumi, tad punktu izceļ, un attēlo nepabeigto e-pakalpojumu skaitu ( Izpildītie e-pakalpojumi );
Maksājumi – tiek attēlots lietotāja maksājumu saraksts ( Maksājumi );
Profils  /Iestatījumi – tiek attēlota autentificētā lietotāja profila forma ( Profils/Iestatījumi );
Beigt darbu – iziet no sistēmas.

 

 

Papildus saīsne attēlo informāciju par lietotāja autentifikāciju/autorizāciju:

Autentifikācijas sniedzēja nosaukumu;
Autentifikācijas līmenis – “Pilna piekļuve”, ja ir autentificēts ar kvalificētu autentifikācijas līdzekli, pretējā gadījumā “Ierobežota piekļuve”;
Pilnvarotiem lietotājiem – pilnvarotāja vienotās reģistrācijas numurs,pilns nosaukums un teksts “pilnvarotais”;
Privātpersonu deleģētiem lietotājiem – deleģējošās personas vārds,uzvārds un teksts “deleģētais”.

 

Informācija par lietotāja autentifikāciju/autorizāciju
Informācija par lietotāja autentifikāciju/autorizāciju

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_shortcut_list.htm