Atgādinājumu saraksts

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

KDV lietotāja ērtībām ļauj veidot atgādinājumus, kas var tikt nosūtīti uz lietotāja profilā reģistrētu e-pasta adresi. Sarakstā attēlo iepriekš izveidotos atgādinājumus, kam nav iestājies atgādināšanas laiks.

Atgādinājumu saraksts
Atgādinājumu saraksts

Formā attēlo ierakstu skaitu sarakstā un sarakstu ar kolonām:

Izvēles rūtiņu, ar kuras palīdzību atzīmēt ierakstu dzēšanai;
„Atgādinājuma laiks” – datums un laiks, kad lietotājam ir nepieciešams izsūtīt atgādinājumu;
„Kanāls” – viens no latvija.lv pieejamiem paziņojumu izplatīšanas kanāliem (piemēram, e-pasts);
„Tēma” – lietotāja noteiktais atgādinājuma nosaukums;
„Izveidots” – datums un laiks, kad lietotājs ir izveidojis atgādinājumu.

Lietotājam ir pieejamas darbības:

Kārtot sarakstu augošā vai dilstošā secībā pēc jebkuras vienas kolonas.
Atzīmēt vienu vai vairākus atgādinājumus atsaukšanai;
Atvērt atgādinājumu apskatei vai labošanai ( Atgādinājumu rediģēšana );
Lapot ierakstus sarakstā (pāriet pie nākamās, iepriekšējās, pirmās un pēdējās lapas sarakstā).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_remainder_list.htm