Uzņēmuma profils

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Ja autentificēts lietotājs ir autorizēts uzņēmuma pārstāvis vai uzņēmuma pilnvarotais, tad kopā ar uzņēmuma informāciju profilā tiek attēlota autentificētā uzņēmuma pārstāvja individuālā informācija.

 

Uzņēmuma profils
Uzņēmuma profils

Blokā "Uzņēmuma profils" (šie dati ir kopīgi visiem viena uzņēmuma pārstāvjiem un pilnvarotajiem):

Uzņēmuma pilnu nosaukumu – informācija nav maināma;
Reģistrācijas numuru – informācija nav maināma;
Uzņēmuma juridisko adresi – informācija nav maināma;
E-pasta adresi ar atzīmi vai šo e-pasta adresi var izmantot paziņojumu sūtīšanai. Uzņēmuma pārstāvis var mainīt adresi, vērtībai ir jāatbilst e-pasta adreses formātam un atzīmi par tās izmantošanu paziņojumiem;
Tālruņa numuru – uzņēmuma pārstāvis var nomainīt tālruņa numuru vai to nenorādīt;
Bankas konta numuru – uzņēmuma pārstāvis var norādīt bankas kontu IBAN formātā.

 

Blokā "Lietotāja profils" (šie dati ir individuāli katram uzņēmuma pārstāvim vai uzņēmuma pilnvarotajai personai):

Darba e-pasta adrese ar atzīmi vai šo e-pasta adresi var izmantot paziņojumu sūtīšanai. Lietotājs var mainīt adresi, vērtībai ir jāatbilst e-pasta adreses formātam un atzīmi par tās izmantošanu paziņojumiem;
Darba tālruņa numurs, lietotājs var nomainīt tālruņa numuru vai to nenorādīt. Vērtībai ir jāatbilst tālruņa numura formātam;
Ierakstu skaits lapā – nosaka ierakstu skaitu, kas tiek vienlaicīgi attēloti lapojamā sarakstā vai pielasīti pie attēlotajiem pēc lietotāja pieprasījuma. Vērtība nevar būt mazāka par 1 vai lielāka par KDV konfigurācijā noteikto maksimālo ierakstu skaitu lapā.

 

Bloku "E-adrese" attēlo, ja uzņēmumam ir aktīva e-adrese, un tajā attēlo:

Pazīmi, vai vēlas saņemt e-pastu par saņemtu e-adreses ziņojumu uz uzņēmuma profilā norādīto e-adresi. Vērtību var mainīt tikai uzņēmuma pārstāvis.

 

Autentificētais lietotājs ekrānformā var saglabāt veiktās izmaiņas – izmainītie atribūti tiek saglabāti uzņēmuma profilā.


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_organization.htm