Uzņēmuma profils

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Ja autentificēts lietotājs ir pieteicies kā uzņēmuma pārstāvis, tad kopā ar uzņēmuma informāciju profilā tiek attēlota autentificētā uzņēmuma pārstāvja individuālā informācija.

 

Uzņēmuma profils
Uzņēmuma profils

Ja lietotājs ir autorizēts uzņēmuma pārstāvis, formā attēlo divus blokus.

Blokā „Uzņēmuma profils” (šie dati ir kopīgi visiem viena uzņēmuma pārstāvjiem) attēlo:

Uzņēmuma pilnu nosaukumu (informācija nav maināma);
Reģistrācijas numuru (informācija nav maināma);
Juridisko adresi (informācija nav maināma);
E-pasta adresi ar atzīmi vai šo e-pasta adresi var izmantot paziņojumu sūtīšanai (adrese ir maināma un tai jāatbilst formātam „epasts@serveris.tt”);
Tālruņa numuru (neobligāts lauks);
Bankas konta numuru – lietotājs var norādīt bankas kontu IBAN formātā;

Blokā „Mani uzstādījumi” (šie dati ir individuāli katram autentificētajam uzņēmuma pārstāvim) attēlo:

Darba e-pasta adresi ar atzīmi vai šo e-pasta adresi var izmantot paziņojumu sūtīšanai (adrese ir maināma un tai jāatbilst formātam „epasts@serveris.tt”);
Darba tālruņa numuru, (neobligāts lauks);
Pakalpojumu teritorija ar atzīmi, vai šo vērtību lietot turpmāk – lietotājs var izvēlēties vienu pakalpojuma teritoriju, kas portālā atfiltrēs e-pakalpojumus pēc to sniegšanas teritorijas. Ja lietotājs ir atzīmējis, ka vēlas šo vērtību lietot turpmāk, izvēlēto teritoriju saglabā lietotāja iestatījumos, pretējā gadījumā izvēlētā teritorija tiek saglabāta tikai uz autentificētās sesijas laiku;
Ierakstu skaits lapā – lietotājam vēlamais vienlaicīgi attēlojamais ierakstu skaits sarakstā, lietotājs var brīvi norādīt jebkādu pozitīvu skaitli vai nenorādīt vērtību.

Lietotājam formā pieejamas šādas darbības:

Saglabāt veiktās izmaiņas;
Izvēlēties/notīrīt pakalpojuma teritoriju;
Atcelt izmaiņas.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_organization.htm