Izvēlne „Mana darba vieta”

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Izvēlne „Mana darba vieta” sastāv no šādām saitēm:

“Mani e-iesniegumi” – tiek attēlota informācija par e-iesniegumiem, kas iesniegti, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, un uz tiem sniegtās atbildes (Mani e-iesniegumi);
„Mana izvēle” – lietotāja izvēlētie favorītu pakalpojumi un to kopskaits ( Favorītu saraksts );
„E-pakalpojumi” – saite uz lietotāja uzsāktajiem e-pakalpojumiem (tie var būt pabeigti vai nepabeigti). Ja lietotājam ir nepabeigti e-pakalpojumi, tad izvēlnes punktu izceļ, un attēlo nepabeigto e-pakalpojumu skaitu ( E-pakalpojumu saraksts );
„Rēķini” – saite uz attaisnojuma dokumentu sarakstu. Ja lietotājam ir neapmaksāti maksāšanas pieprasījumi, tad izvēlnes punktu izceļ, un attēlo neapmaksāto maksāšanas pieprasījumi skaitu ( Rēķini );
„Maksājumi” – tiek attēlots lietotāja maksājumu saraksts ( Maksājumu saraksts );
„Saņemtie e- dokumenti” – tiek attēlots lietotāja saņemto dokumentu saraksts ( Elektronisko dokumentu saraksts );
„Iesniegtie e-dokumenti” – tiek attēlots lietotāja iesniegto dokumentu saraksts ( Elektronisko dokumentu saraksts );
„Paziņojumi” – tiek attēlots lietotāja paziņojumu un darba uzdevumu saraksts. Ja lietotājam ir nelasīti paziņojumi, tad izvēlnes punktu izceļ, un attēlo nelasīto paziņojumu skaitu ( Paziņojumu saraksts );
„Atgādinājumi” – tiek attēlots lietotāja atgādinājumu saraksts ( Atgādinājumu saraksts );
„Profils” – tiek attēlota autentificētā lietotāja profila forma ( Lietotāja profils );
„Beigt darbu” – iziet no sistēmas.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_menu.htm