Maksājumi

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Maksājuma saraksts tiek izmantots maksājumu attēlošanai un atrašanai.

Maksājumu saraksts
Maksājumu saraksts

Atlases nosacījumi:

Periods “30 dienas” vai “gads” vai periods no/līdz. Noklusētā vērtība “gads”;
"Neapmaksātie", pēc noklusējuma netiek lietots. Nosacījums ir savstarpēji izslēdzošs ar "Apmaksātie";
"Apmaksātie", pēc noklusējuma netiek lietots. Nosacījums ir savstarpēji izslēdzošs ar "Neapmaksātie";

Izmainītie atlases nosacījumi ietekmē attēloto sarakstu tikai pēc lietotāja pieprasījuma, nospiežot pogu "Atlasīt".

Sarakstā attēlojamo ierakstu skaits (porcija) ir noteikts lietotāja profilā. Lai pieprasītu attēlot nākošās ierakstu porcijas pa vienai, nepieciešams spiest pogu "Ielādēt vēl".

 

Atbilstoši atlases nosacījumiem formā saraksta veidā attēlo maksājumus, par tiem sniedzot šādu informāciju:

Tēma – KDV VDB iesūtnes ieraksta nosaukums;
Datums – KDV VDB iesūtnes ieraksta datums. Laika komponenti neattēlo;
Summa – KDV VDB iesūtnes ieraksta atslēgvārds "Maksājuma summa";
Iestāde – KDV VDB iesūtnes ieraksta sūtītājs.

 

Lietotājam ir pieejamas šādas darbības:

Veikt meklēšanu;
Atvērt ierakstu detalizētai apskatei, uzklikšķinot uz ieraksta nosaukuma (Maksājuma forma).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_form_paymentlist.htm