Mana izvēle

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Sarakstā attēlo lietotāja PK izvēlētus pakalpojumus. Saraksta mērķis ir nodrošināt navigāciju līdz pakalpojumam. Bez tam, šāds saraksts ļauj lietotājam vienuviet pārskatīt sev agrāk interesējošos pakalpojumus un izņemt no tā aktualitāti zaudējušos. Pakalpojuma aktualitātes izvērtēšanai, e-pakalpojumiem tiek attēlots pēdējais pakalpojuma izpildes datums, skat.attēlu.

Favorītu saraksts
Favorītu saraksts

Lietotājam attēlo šādas kolonas:

„Nosaukums” – pakalpojuma nosaukums. E-pakalpojumiem kopā ar nosaukumu attēlo simbolu, kas atšķir klātienes pakalpojumu no tāda, kas ir izpildāms tiešsaistē;
„Atbildīgā iestāde” – pakalpojuma īpašnieces iestādes pilnais nosaukums;
„Apraksts” – pakalpojuma apraksts;
„Piezīmes” – lietotāja ievadītas piezīmes brīvā formā;
„Pēdējo reizi pildīts” – e-pakalpojuma pēdējās izpildes datums. Klātienes pakalpojumiem netiek attēlota informācija.

Lietotājam ir pieejamas šādas darbības:

Kārtot sarakstu augošā vai dilstošā secībā pēc jebkuras vienas kolonas.
Uzsākt jaunu e-pakalpojuma izpildi;
Izmainīt piezīmes izvēlētajam ierakstam;
Nodzēst vienu vai vairākus ierakstus sarakstā. Sistēma pārjautās lietotāja piekrišana ierakstu dzēšanai;
Lapot ierakstus sarakstā (pāriet pie nākamās, iepriekšējās, pirmās un pēdējās lapas sarakstā).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_favourites.htm