Izpildītie e-pakalpojumi

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

E-pakalpojumu saraksts attēlo sarakstu ar lietotāja pildītajiem e-pakalpojumiem, neatkarīgi no to izpildes statusa.

 

Izpildītie e-pakalpojumi
Izpildītie e-pakalpojumi

Atlases nosacījumi:

Periods “30 dienas” vai “gads” vai periods no/līdz. Noklusētā vērtība “gads”;
Deleģēti (nosūtījuši pilnvarotie lietotāji). Nosacījums ir pieejams un redzams tikai lietotājiem - uzņēmuma pārstāvjiem.

Izmainītie atlases nosacījumi ietekmē attēloto sarakstu tikai pēc lietotāja pieprasījuma, nospiežot pogu "Atlasīt".

Sarakstā attēlojamo ierakstu skaits (porcija) ir noteikts lietotāja profilā. Lai pieprasītu attēlot nākošās ierakstu porcijas pa vienai, nepieciešams spiest pogu "Ielādēt vēl".

 

Atbilstoši atlases nosacījumiem formā saraksta veidā attēlo paziņojumus, par tiem dodot šādu informāciju:

Tēma – KDV VDB iesūtnes ieraksta nosaukums;
Datums – KDV VDB iesūtnes ieraksta datums. Laika komponenti neattēlo;
Iestāde – KDV VDB iesūtnes ieraksta sūtītājs.

 

Lietotājam ir pieejamas šādas darbības:

Veikt meklēšanu;
Atvērt ierakstu detalizētai apskatei, uzklikšķinot uz ieraksta nosaukuma  (E-pakalpojuma forma).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_eservices.htm