E-pakalpojumu saraksts

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

E-pakalpojumu saraksts attēlo sarakstu ar lietotāja pildītajiem e-pakalpojumiem, neatkarīgi no to izpildes statusa.

 

E-pakalpojumu saraksts
E-pakalpojumu saraksts

Lietotājam attēlo šādas kolonas:

„Nosaukums” – e-pakalpojuma nosaukums;
„Atbildīgā iestāde” – iestāde, kas atbildīga par e-pakalpojuma sniegšanu;
„Uzsākts” – datums un laiks, kad uzsākta e-pakalpojuma instance;
„Pabeigts” – datums un laiks, kad pabeigta e-pakalpojuma instance. Nepabeigtiem pakalpojumiem attēlo tekstu „Nav pabeigts”;
„Darbība” – attēlo lietotājam pieejamo darbību.

Lietotājam ir pieejamas šādas darbības:

Kārtot sarakstu augošā vai dilstošā secībā pēc jebkuras vienas kolonas.
Pāriet pie e-pakalpojuma detalizēta apraksta ( E-pakalpojuma forma ).
Lapot ierakstus sarakstā (pāriet pie nākamās, iepriekšējās, pirmās un pēdējās lapas sarakstā).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_eservices.htm