E-pakalpojuma forma

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

E-pakalpojuma forma paredzēta informācijas apskatei par lietotāja iesāktu (pabeigtu vai nepabeigtu) e-pakalpojumu.

 

E-pakalpojuma forma, ar attēlotu pakalpojuma izpildes gaitu
E-pakalpojuma forma, ar attēlotu pakalpojuma izpildes gaitu

Par iesākto e-pakalpojumu (instanci) attēlo:

„E-pakalpojuma nosaukums”;
„Atbildīgā iestāde” – par e-pakalpojuma izpildi atbildīgās iestādes pilns nosaukums;
„Uzsākts” – datums un laiks, kad ir uzsākta e-pakalpojuma izpilde;
„Pabeigts” – datums un laiks, kad ir pabeigta e-pakalpojuma izpilde. Ja e-pakalpojuma izpilde nav pabeigta informācijas attēlošanas brīdī, attēlo tekstu „Nav pabeigts”;
„E-pakalpojuma identifikators” – konkrētās e-pakalpojuma instances identifikators.

Papildus, atsevišķos sarakstos, par e-pakalpojuma izpildi attēlo:

„izpildes gaita” – saraksts ar e-pakalpojuma izpildes laikā fiksētajiem pieturpunktiem. Izpildes gaitu attēlo secīgā sarakstā, sākot ar pēdējo sasniegto pieturpunktu. Par katru pieturpunktu attēlo:
o„nosaukums” – e-pakalpojuma konfigurācijā noteiktais pieturpunkta nosaukums;
o„sākums” – datums un laiks, kad sasniegts pieturpunkts;
o„izpildes ilgums” – cik ilgi tika veikta pieturpunkta izpilde;
o„darbība” – pieturpunkta sasniegšanas brīdī izveidots informatīvs ziņojums e-pakalpojuma izpildītājam, kas sniedz detalizētu (atbilstoši e-pakalpojuma projektējumam) informāciju par darbību, kas tiek izpildīta pieturpunktā.

Cilni neattēlo, ja e-pakalpojuma instancei nav sasniegtu pieturpunktu.

„paziņojumi” – saraksts ar paziņojumiem, kas ir izveidoti izvēlētā e-pakalpojuma izpildes gaitā un ir adresēti pakalpojuma izpildītājam. E-pakalpojumam neattēlo paziņojumus, kas izsūtīti lietotājam e-pastā. Par katru paziņojumu attēlo:
o„Sūtītājs” – paziņojuma sūtītājs vai darba uzdevuma izveidotājs;
o„Datums” – paziņojuma izsūtīšanas datums un laiks vai darba uzdevuma uzdošanas laiks;
o„Tēma” – paziņojuma tēma vai darba uzdevuma aktivitātes tēma;
o„Pielikumi” – paziņojuma pielikumu skaits vai darba uzdevuma pielikumu skaits.

 Cilni neattēlo, ja e-pakalpojuma instancei nav paziņojumu.

E-pakalpojuma paziņojumu saraksta cilne
E-pakalpojuma paziņojumu saraksta cilne
„atgādinājumi” – saraksts ar atgādinājumiem, ko lietotājs ir pievienojis e-pakalpojuma instancei. Sarakstā attēlo visus lietotāja iesūtītos paziņojumus, kas izveidoti e-pakalpojuma instances kontekstā, ir adresēti lietotāja (profilā noteiktajai) e-pasta adresei, un kam nav pienācis izsūtīšanas laiks. Atrastos ierakstus sakārto secīgi pēc to plānotā izsūtīšanas datuma un laika. Cilni neattēlo, ja e-pakalpojuma instancei nav atgādinājumu.
„iesniegtie dokumenti” – saraksts ar e-dokumentiem, kurus pakalpojuma izpildes laikā ir iesniedzis lietotājs. Cilni neattēlo, ja e-pakalpojuma instancei nav lietotāja iesniegto dokumentu.
„saņemtie dokumenti” – saraksts ar e-dokumentiem, ko lietotājam e-pakalpojuma izpildes rezultātā ir izsūtījusi par e-pakalpojuma izpildi atbildīgā iestāde. Cilni neattēlo, ja e-pakalpojuma instancei nav lietotāja saņemto dokumentu.
"maksājumi" - saraksts ar  e-pakalpojuma maksājumiem, kas izveidoti ievaddatos saņemtā e-pakalpojuma kontekstā. Cilni neattēlo, ja e-pakalpojuma instancei nav maksājumu.
 E-pakalpojuma maksājumu cilne
 E-pakalpojuma maksājumu cilne

 

Lietotājs formā var veikt šādas darbības:

pārtraukt uzsākta pakalpojuma izpildi, nospiežot ekrānpogu „Pārtraukt”;
turpināt uzsākta pakalpojuma izpildi, ja e-pakalpojuma izpilde var tikt atsākta, nospiežot ekrānpogu „Turpināt”.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_eservice.htm