Klienta darba vietas kopsavilkums

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Kopsavilkums nodrošina īsu pārskatu par klienta darba vietā pieejamo aktuālo informāciju, piemēram, nepabeigtie e-pakalpojumiem, jaunākiem e-dokumentiem, nelasītiem paziņojumiem.

Kopsavilkumā attēlo šādu informāciju:

„nepabeigtie e-pakalpojumi” – saraksta veidā attēlo lietotāja nepabeigtos e-pakalpojumus. Lietotājs profilā var norādīt, cik ierakstus attēlot, pēc noklusējuma tiek attēloti 5 pēdējie. Saraksts netiek attēlots, ja lietotājam nav nepabeigtu e-pakalpojumu. Lietotājs var pāriet uz pilno sarakstu ar nepabeigtajiem e-pakalpojumiem, izmantojot saiti saraksta augšējā daļā, kā arī lietotājs var pāriet pie kāda no attēlotajiem nepabeigtajiem e-pakalpojumiem un to turpināt ar saites „Turpināt” palīdzību pretim attiecīgajam e-pakalpojumam;
„pēdējie saņemtie dokumenti” – Lietotājs portālā www.latvija.lv var saņemt dokumentus, ko tam ir iesūtījusi VISS reģistrēta iestāde, vai arī dokumentus, kas ir saņemti e-pakalpojuma izpildes rezultātā. saraksta veidā attēlo lietotāja pēdējo saņemto elektronisko dokumentu sarakstu. Lietotājs profilā var norādīt, cik ierakstus attēlot, pēc noklusējuma tiek attēloti 5 pēdējie. Saraksts netiek attēlots, ja lietotājam nav saņemto dokumentu. Lietotājs var pāriet uz pilno sarakstu ar saņemtiem dokumentiem, izmantojot saiti saraksta augšējā daļā, kā arī lietotājs var atvērt kādu no attēlotajiem dokumentiem ar saites „Atvērt” palīdzību pretim attiecīgajam dokumentam;
„pēdējie iesniegtie dokumenti” – sarakstā attēlo lietotāja pēdējos iesniegtos vai izsūtītos elektroniskos dokumentus. Lietotājs profilā var norādīt, cik ierakstus attēlot, pēc noklusējuma tiek attēloti 5 pēdējie. Saraksts netiek attēlots, ja lietotājam nav iesniegtu dokumentu. Lietotājs var pāriet uz pilno sarakstu ar iesniegtiem dokumentiem, izmantojot saiti saraksta augšējā daļā, kā arī lietotājs var atvērt kādu no attēlotajiem dokumentiem ar saites „Atvērt” palīdzību pretim attiecīgajam dokumentam;
„nelasītie paziņojumi” – saraksta veidā attēlo lietotājam atsūtītos nelasītos paziņojumus. Lietotājs profilā var norādīt, cik ierakstus attēlot, pēc noklusējuma tiek attēloti 5 pēdējie. Saraksts netiek attēlots, ja lietotājam nav nelasītu paziņojumu. Lietotājs var pāriet uz pilno sarakstu ar paziņojumiem vai pilnu darba uzdevumu sarakstu, izmantojot atbilstošo saiti. Kā arī lietotājs var pāriet pie kāda no attēlotajiem paziņojumiem to atvērt ar saites „Atvērt” palīdzību pretim attiecīgajam paziņojumam. Par katru paziņojumu attēlo:
oIdentifikators – paziņojuma vai darba uzdevuma identifikators;
oSūtītājs – paziņojuma sūtītājs vai darba uzdevuma izveidotājs;
oDatums – paziņojuma izsūtīšanas datums un laiks vai darba uzdevuma aktuālās aktivitātes uzdošanas laiks;
oTēma – paziņojuma tēma vai darba uzdevuma aktuālās aktivitātes tēma;
oPielikumi – paziņojuma pielikumu skaits vai darba uzdevuma pielikumu skaits;
„atgādinājumi” – saraksta veidā attēlo lietotāja tuvākos (ieplānotais atgādināšanas laiks ir tuvāk kā viens mēnesis) sev izveidotos atgādinājumus. Lietotājs profilā var norādīt, cik ierakstus attēlot, pēc noklusējuma tiek attēloti 5 pēdējie. Saraksts netiek attēlots, ja lietotājam nav ieplānoto atgādinājumu, kas tuvāki par vienu mēnesi. Lietotājs var pāriet uz pilno sarakstu ar atgādinājumiem, izmantojot atbilstošo saiti.
„maksājumi – attēlo lietotāja maksājumu sarakstu ( Maksājumu saraksts ).

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_dashboard.htm