Klienta darba vieta

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Klienta darba vieta (KDV) ir portāla www.latvija.lv sastāvdaļa, kura ir pieejama jebkuram autentificētam lietotājam un informē par izmaiņām maksājumu, e-pakalpojumu infrastruktūras, e-dokumentu krātuves utt. datos. KDV lietotāja ērtībām ļauj veidot atgādinājumus, kas var tikt nosūtīti uz lietotāja profilā reģistrētu e-pasta adresi. Specifiska informācija par KDV papildinājumiem, pilnvarotajiem un pilnvarotājiem, skat. E-pakalpojums "Darbības ar pilnvarojumiem".

Klienta darba vieta nodrošina:

Lietotāja datu (profila) attēlošanu un izmaiņas;
Lietotāja iestādēm iesniegto e-iesniegumu, to statusu un uz e-iesniegumiem saņemto atbilžu attēlošanu;
Lietotāja maksājumu un rēķinu informācijas attēlošanu;
Lietotāja izpildīto e-pakalpojumu un ar to saistītās informācijas attēlošanu;
Lietotāja saņemto un iesniegto dokumentu pārlūkošanu un izgūšanu;
Lietotājam uz portālu adresēto paziņojumu un darba uzdevumu attēlošanu;
Lietotāja favorītus jeb grāmatzīmes;
Lietotāja atgādinājumus.

Klienta darba vieta ir pieejama tikai autentificētiem portāla Latvija.lv lietotājiem.


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_about.htm