Klienta darba vieta

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Klienta darba vieta (KDV) ir portāla www.latvija.lv sastāvdaļa, kura ir pieejama jebkuram autentificētam lietotājam un informē par izmaiņām maksājumu, e-pakalpojumu infrastruktūras, e-dokumentu krātuves utt. datos. KDV lietotāja ērtībām ļauj veidot atgādinājumus, kas var tikt nosūtīti uz lietotāja profilā reģistrētu e-pasta adresi. Specifiska informācija par KDV papildinājumiem, pilnvarotajiem un pilnvarotājiem, skat. E-pakalpojums "Darbības ar pilnvarojumiem".

Klienta darba vieta nodrošina:

Sarakstes sadaļu, kas kalpo kā elektroniska pastkastīte starp lietotāju un iestādēm, kas izmanto VISS/LVP infrastruktūru.
E-pakalpojumu sadaļu, kas kalpo kā e-pakalpojumu izmantošanas vēsture.
Maksājumu sadaļu, kurā lietotājs var apskatīt veiktos un veicamos maksājumus.
E-adreses pārvaldību - reģistrāciju, aktivizāciju un deaktivizāciju. Funkcionalitāte ir pieejama tikai fiziskām personām, kas autentificētas ar e-adreses izmantošanai kvalificētu autentifikācijas līdzekli.

Klienta darba vieta ir pieejama tikai autentificētiem portāla Latvija.lv lietotājiem.


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?kdv_about.htm