E-pakalpojums "Pilnvarojums citu e-pakalpojumu izpildei"

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Pilnvarošanas e-pakalpojums ir risinājums kā juridiskas personas var pilnvarot fizisku personu izpildīt pakalpojumus tās vārdā. Pilnvarošanas risinājums  nodrošinās e-pakalpojumu lietošanu juridiskām personām ar specifiskiem pārstāvniecības nosacījumiem.

Pilnvarošanas e-pakalpojums ir paredzēts darbībām ar pilnvarojumiem:

pilnvaras izsniegšana;
pilnvaras atsaukšana;
pilnvarojuma sfēras  un termiņa maiņa;
pilnvarojumu pārlūkošana.

 

Pakalpojumu nosacīti var iedalīt divās daļās:

E-pakalpojuma daļa;
Pilnvarojumu pārlūkošana Latvija.lv Klienta darba vietā (KDV).

 

Vispārējie ierobežojumi:

Pilnvarotās personas identitāte ir atšķirīga no šīs pašas personas nepilnvarotās identitātes un atšķirīga arī starp dažādiem pilnvaras devējiem. Lai pārslēgtos starp vienai fiziskai personai pieejamām identitātēm, tai ir jāveic atkārtota autentifikācija, jāizvēlas viens no trim autentifikācijas režīmiem (privātpersona, juridiskas personas pārstāvis vai pilnvarotais).
Pilnvarotājiem un pilnvarotajiem ir jābūt Latvijas valstspiederīgajiem vai rezidentiem.
Nav atļauta pārpilnvarošana. E-pakalpojumu nav atļauts izpildīt personām, kas autentificētas kā pilnvarotie.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?e-pakalpojums_darbbas_ar_pilnv.htm