E-pakalpojuma daļa

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Lai pildītu šo e-pakalpojumu nepieciešams autentificēties. Uzņēmumiem jāizvēlas juridisku personu autentifikācija. Autentificējoties notiek pārbaude vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskās personas, kam pilnais nosaukums pilnīgi vai daļēji  sakrīt ar lietotāja norādīto vērtību. Ja lietotāja izvēlētais uzņēmums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, tad tiek veikta pārbaude vai personai ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi/ kopā ar vēl kādu uzņēmuma pārstāvi.

Pēc veiksmīgas autentifikācijas nepieciešams apstiprināt e-pakalpojuma noteikumus, skat. attēlu. Ja noteikumi nebūs apstiprināti, nebūs iespējams pildīt e-pakalpojumu.

E-pakalpojuma noteikumu attēlošana
E-pakalpojuma noteikumu attēlošana

 

E-pakalpojuma izpildes scenāriji:

Pilnvarojuma izveidošanas gadījumā juridiskai personai jāveic 1., 2., 3., 4. un 5.solis;
Pilnvarojuma parakstīšanas gadījumā (dalītas pārstāvības tiesības) gan jaunai, gan mainītai, gan pārtraukšanai jāveic  1., 2., 4. un 5.solis;
Pārejot no KDV juridiskai personai jāveic 3., 4. un 5.solis.

 

E-pakalpojuma 1.solī jāizvēlas  darbības veids - vai tā būs jauna pilnvarojuma izveide, pilnvarojuma maiņa vai arī pilnvarojuma pārtraukšana, skat. attēlu.

Darbību veida izvēle
Darbību veida izvēle

Juridiskām personām gadījumā, kad tām ir kāda sagatavota pilnvara, kuru nepieciešams parakstīt, mainīt vai atsaukt (dalītas pārstāvības tiesības - autentificētam uzņēmuma pārstāvim jāpievieno savu parakstu iepriekš parakstītam pilnvarojuma dokumentam, kam nepieciešams vairāk kā viens paraksts, lai stātos spēkā) papildus pieejama juridisku personu pilnvarojuma darbību izvēle "Parakstīt, atsaukt, mainīt pilnvarojumu".

Darbību veida izvēle (juridiska persona)

Darbību veida izvēle (juridiska persona)

E-pakalpojuma 2.solī jādefinē pilnvarotā persona norādot personas kodu, vārdu un uzvārdu. Tad kad vajadzīgā informācija savadīta, tā jāapstiprina ar pogas "Turpināt" nospiešanu. Ja nepieciešams atgriezties uz e-pakalpojuma iepriekšējo soli, tad jāizmanto poga "Atpakaļ".  Pilnvarotā persona tiek pārbaudīta PMLP Iedzīvotāju reģistrā.

Pilnvarotās personas izvēle

Pilnvarotās personas izvēle

Ja jau ir vairākas pilnvarotās personās un nepieciešams pilnvaru modificēt vai pārtraukt, tad E-pakalpojuma 2.solī notiek pilnvaroto personu saraksta attēlošana, tajā jāizvēlas tā pilnvarotā persona, kurai jau ir spēkā esoša pilnvara. Par katru pilnvaru attēlojot "Pilnvarotā persona", "Spēkā no" un "Spēkā līdz".

Modificēts e-pakalpojuma 2.solis - personas izvēle

Modificēts e-pakalpojuma 2.solis - personas izvēle

Juridisku personu gadījumā, kad ir dalītas pārstāvības tiesības (autentificētam uzņēmuma pārstāvim pievienot savu parakstu iepriekš parakstītam pilnvarojuma dokumentam, kam nepieciešams vairāk kā viens paraksts, lai stātos spēkā) lietotājam tiek attēlots saraksts ar parakstīšanai pieejamiem dokumentiem, skat. attēlā. Par katru dokumentu ir šāda informācija:

Pilnvarotā persona – pilnvarotās personas vārds un uzvārds;
Darbība – viens no „izveidot jaunu”, „mainīt” vai „atsaukt”;
Spēkā no – pilnvaras termiņa sākuma datums;
Spēkā līdz – pilnvaras termiņa beigu datums;
Parakstītāji – saraksts ar parakstītāju vārdu un uzvārdu. Ierakstus savstarpēji atdala ar komatiem.
Personas izvēle vairāku parakstītāju gadījumā

Personas izvēle vairāku parakstītāju gadījumā

E-pakalpojuma 3.solī notiek pilnvarojuma termiņa un pilnvarojuma sfēras norādīšana. Tiek attēlots pilnvarotā vārds, uzvārds un personas kods. Veidojot  jaunu pilnvarojumu, ekrānformā attēlo pilnvaras sākuma termiņu - pēc noklusējuma prasības izpildes dienu. Lietotājs var nomainīt pilnvaras sākuma termiņu. Izmainītajam pilnvaras sākuma termiņam ir jābūt lielākam par prasības izpildes dienu. Ekrānformā attēlo pilnvaras beigu termiņu, noklusētā vērtība - gads pēc prasības izpildes dienas. Lietotājs var nomainīt pilnvaras beigu termiņu. Izmainītajam pilnvaras beigu termiņam ir jābūt lielākam par pilnvaras sākuma termiņu. Pilnvarojuma termiņu var norādīt to tieši ievadot vai arī, izmantojot kalendāra ievades funkcionalitāti (apvilkta attēlā).

Pilnvarojumu daļā iespējams norādīt e-pakalpojumus, kā arī informācijas sistēmas un moduļus. Attēlotos ierakstus ierobežo pilnvarotāja veids (juridiska persona, iestāde), un pilnvarotā vecums. Lai, piemēram, pilnvarotu šī pakalpojuma pildītāja izvēlēto personu pildīt EP30 un EP56, nepieciešams šos pakalpojums atzīmēt ar izvēles rūtiņām. Analoģiski, lai norādītu kādu Informācijas sistēmu un moduli, nepieciešams izvēlēties atbilstošu cilni  un tajā atrast vajadzīgo, piemēram, sistēmu un to atzīmēt ar izvēles rūtiņu. Tad kad visi pilnvarojumi norādīti, tad tas jāapstiprina ar pogas "Parakstīt" nospiešanu.

 

Pilnvaras sastādīšana

Pilnvaras sastādīšana

E-pakalpojuma 4.solī notiek pilnvarojuma parakstīšana. Lai parakstītu pilnvarojumu, jāizvēlas "Parakstīt" funkcionalitāte. Lai pirms parakstīšanas dokumentu apskatītu ne tikai parakstītājā, jāizvēlas "Lejupielādēt izvēlēto datni" funkcionalitāte.

Pilnvarojuma parakstīšana

Pilnvarojuma parakstīšana

Ja e-pakalpojums jāparaksta vairākiem paraksttiesīgajiem (juridisku personu gadījumā), tad otram un nākamajiem lietotājiem atverot 4.e-pakalpojuma soli vidējā e-parakstītāja joslā nav redzams sagatavotais dokuments, bet gan paziņojums, ka datni nav iespējams priekšskatīt. Lai datni apskatītu jāizmanto Lejupielādes funkcionalitāte (attēlā apvilkta ar zaļu). Ja datne atbilst sagaidāmajam, tad to var parakstīt ar "Parakstīt" funkcionalitāti.

Pilnvaras parakstīšana atkārtotā gadījumā

Pilnvaras parakstīšana atkārtotā gadījumā

E-pakalpojuma 5.solis - rezultāts. Lietotājam tiek attēlots e-pakalpojuma izpildes rezultāts. Sniegta arī informācija, kur var redzēt sagatavotos dokumentus. Pieejamas arī saites uz lietotāja darba vietu un e-pakalpojumu sarakstu. Lietotājam arī iespējams sākt e-pakalpojumu no jauna vai arī pabeigt šo pakalpojumu.

E-pakalpojums izpildīts

E-pakalpojums izpildīts

Iespējams arī atvērt vai saglabāt izveidoto pilnvarojuma dokumentu, izvēloties "šeit" funkcionalitāti.

Sagatavotā dokumenta lejupielādes iespēja

Sagatavotā dokumenta lejupielādes iespēja


Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?e-pakalpojuma_daa.htm