E-adrese

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

E-adrese jeb oficiālā elektroniskā adrese ir vienots risinājums valsts pārvaldē, lai elektroniskā vidē nodrošinātu garantētu, drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām, tai skaitā, to nodrošinot vienas sistēmas ietvaros.

 

Lietotājs  "E-adrese" bloku var atrast klienta darba vietā , kur to attēlo, ja lietotājs ir autentificēts ar kvalificētu autentifikācijas līdzekli, un tajā pieejama informācija:

Statusu – e-adreses konta statuss, viens no “aktīvs” vai “neaktīvs”. Ja kopš pēdējās e-adreses statusa maiņas ir pagājušas 24h vai vairāk, tad attēlo kopā ar statusa izmaiņu pogām:
o “aktivizēt”, ja statuss ir “neaktīvs”. Izpilda e-adreses konta aktivizāciju, attiecīgi Sarakstes sadaļā parādās jauna funkcionalitāte - "Rakstīt";
o “deaktivizēt”, ja statuss ir “aktīvs”. Izpilda e-adreses konta deaktivizāciju;
Pazīmi, vai vēlas saņemt e-pastu par saņemtu e-adreses ziņojumu.

 

Lietotājam izvēloties "Rakstīt" funkcionalitāti tiek atvērta jauna ziņojuma rakstīšanas forma, skat. attēlā.

Rakstīt e-adreses ziņojumu
Rakstīt e-adreses ziņojumu

Lietotājs formā var:

Atgriezties uz formu, no kuras tika izsaukta jauna ziņojuma rakstīšana;
Sameklēt adresātu - nospiežot uz lupas simbola, tiks atvērta adresāta meklēšanas forma;
Meklēt adresātu
Meklēt adresātu
Pievienot pielikumu - tiek atvērts logs pielikuma meklēšanai un pievienošanai. Atļautais pievienojamo datņu skaits ir 10. Maksimālais vienas datnes izmērs ir 10240. Atļautie datņu formāti ir .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .jpeg, .jpg, .png, .tiff, .tif, .edoc, .xlsx, .pptx;
Pievienot pielikumu
Pievienot pielikumu
Dzēst pielikumu – tiek attēlota, ja ziņojumam ir pievienots pielikums;
Dzēst pielikumu
Dzēst pielikumu
Atcelt:
oJa ziņojums  nav saglabāts kā melnraksts, pēc pogas nospiešanas attīra formā ievadītos laukus (izmaiņu saglabāšana netiek veikta);
oJa ziņojums jau iepriekš ir saglabāts kā melnraksts, pēc pogas nospiešanas – netiek saglabātas veiktās izmaiņas un tiek attēlots ziņojums, kāds bija pirms datu izmaiņām;
Nosūtīt –  izsauc ziņojuma nosūtīšanu;
Nosūtīt, elektroniski parakstot –  izsauc e-paraksta moduli, kur pēc ziņojuma parakstīšanas nosūta ziņojumu;
Saglabāt –  izsauc melnraksta saglabāšanu.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?e-adrese.htm