Atbildes forma

vienu līmeni uz augšu  iepriekšējais  nākamais

Formā pieejama iestādes sniegtā atbilde vai starpatbilde uz e-iesniegumu.

Atbildes forma

Atbildes forma

Formā attēlo:

Kuram e-iesniegumam atbilde vai starpatbilde ir sniegta ar saiti uz E-iesnieguma formu;
Paziņojumu – iestādes sniegtā atbilde;
Datnes – atbildei pievienotās datnes, kuras iespējams lejupielādēt;
Saņemšanas datums un laiks;
Atbildes indentifikators;
Informācija par e-parakstu, ja iestāde atbildi ir elektroniski parakstījusi.

Šīs lapas saite: https://epakalpojumi.latvija.lv/Help/index.html?atbildes_forma.htm