Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

EP22

1. Šis e-pakalpojums pieejams visiem Portāla https://latvija.gov.lv lietotājiem.

2. Detalizēta informācija par e-pakalpojumu pieejama, uzklikšķinot uz saites "Dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā".

3. Lai saņemtu e-pakalpojumu "Dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā" jāuzklikšķina uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu "Iepazinos ar norādīto informāciju", un jāuzklikšķina uz spiedpogas "Tālāk".

5. Datu ievades formā jānorāda dokumenta sērija un numurs, veids un jānospiež spiedpoga "Turpināt". Ļoti svarīgi ir norādīt precīzus datus par dokumentu. Ja ievadītā informācija nebūs precīza (piemēram, ievadīts cits dokumenta veids), pārbaudes rezultātos netiks norādīta patiesa informācija.

6. Pārbaudes rezultātu forma satur informāciju par pieprasītā dokumenta derīgumu.

7. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.