Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

EP22

1. E-pakalpojuma turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC).

2. E-pakalpojums ir pieejams portāla https://latvija.gov.lv lietotājiem.

3. E-pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no IeM IC Nederīgo dokumentu reģistra (turpmāk – reģistrs).

4. Reģistrā dati tiek uzkrāti kopš 1998.gada un šobrīd reģistra darbību reglamentē 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.708 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru".

5. E-pakalpojuma laikā tiek sniegtas ziņas par šādiem reģistrā iekļautajiem Latvijas Republikas dokumentiem:
- personu apliecinošiem dokumentiem (pases, personas apliecības);
- pagaidu dokumentiem (atgriešanās apliecības, pagaidu ceļošanas dokumenti);
- transportlīdzekļu vadītāju apliecībām;
- jūrnieku grāmatiņām;
- minēto dokumentu veidlapām.

6. Saskaņā ar noteikumiem reģistrā tiek iekļauti lietošanai nederīgi dokumenti, kuri ir reģistrēti kā zuduši (zagti, nozaudēti, gājuši bojā), nenodoti kompetentām iestādēm pēc turētāja personas datu vai statusa maiņas, pēc turētāja nāves, kā arī par dokumentiem, kurus kompetentas iestādes ir atzinušas par lietošanai nederīgiem (anulējušas) citu iemeslu dēļ. Kā arī dokumenti ar statusu “nav noteikts”. E-pakalpojuma lietotājs, konstatējot dokumentu, kam ir statuss “nav noteikts”, dokumenta pārbaudes laikā veic papildu pasākumus, lai pārliecinātos par dokumenta turētāja identitātes atbilstību dokumentā norādītajiem datiem.

7. Kopš 2005.gada beigām reģistrā netiek iekļauti dokumenti, kuri ir kļuvuši nederīgi sakarā ar derīguma termiņa beigām.

8. IeM IC neuzņemas atbildību par sekām, kas izriet no e-pakalpojuma ietvaros iegūtās informācijas.

9. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti Portāla https://latvija.gov.lv lietošanas noteikumos un Personas datu apstrādes principos.

10. Lietotājs ir iepazinies ar Portāla https://latvija.gov.lv lietošanas noteikumiem un Personas datu apstrādes principiem.

Vai zināji, ka vari oficiāli sazināties ar visām iestādēm arī izmantojot e-adresi? E-adrese ļauj sūtīt valsts iestādēm dažādus iesniegumus un vēstules, kas ir līdzvērtīgi ierakstītam sūtījumam pastā. Šādā veidā sūtīti iesniegumi un vēstules vienmēr būs izsekojamas un būs iespējams pārliecināties un pierādīt, vai iestāde sūtījumu ir saņēmusi.