Kravas statusa un atrašanās vietas noteikšana

EP180

Lietojot e-pakalpojumu, tiek noteikti šādi ierobežojumi un lietošanas nosacījumi:

1. E-pakalpojuma „Kravas statusa un atrašanās vietas noteikšana” (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kuru portāla www.latvija.lv lietotājs ievēro, saņemot Pakalpojumu.

2. Pakalpojums ir pieejams jebkuram portāla www.latvija.lv lietotājam.

3. Pakalpojuma ietvaros tiek sniegta informācija par aktuālo kravas statusu un atrašanās vietu. E-pakalpojuma formā tiek piedāvāts ievadlauks, kurā jāievada kravas sūtījuma identifikators. Pēc atlases tiks atspoguļota Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā esošā informācija par kravas statusu un atrašanās vietu.

4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti Portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumos un Personas datu apstrādes principos.

5. Lietotājs ir iepazinies ar Portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumiem un Personas datu apstrādes principiem.


Vai zināji, ka vari oficiāli sazināties ar visām iestādēm arī izmantojot e-adresi? E-adrese ļauj sūtīt valsts iestādēm dažādus iesniegumus un vēstules, kas ir līdzvērtīgi ierakstītam sūtījumam pastā. Šādā veidā sūtīti iesniegumi un vēstules vienmēr būs izsekojamas un būs iespējams pārliecināties un pierādīt, vai iestāde sūtījumu ir saņēmusi.