Starptautisko kravu pārvadājumu informācijas centrs

EP179

Lietojot e-pakalpojumu, tiek noteikti šādi ierobežojumi un lietošanas nosacījumi:

1. E-pakalpojuma „Starptautisko kravu pārvadājumu informācijas centrs”  (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kuru portāla www.latvija.lv lietotājs ievēro, saņemot Pakalpojumu.

2. Pakalpojums ir pieejams jebkuram portāla www.latvija.lv lietotājam.

3. Pakalpojuma ietvaros tiek sniegta informācija par izvēlēto ostu divos detalizācijas līmeņos: sākumā aktivizējot kādu no ostām lietotājam tiek atspoguļota minimāla informācija par ostu, piemēram, ostas nosaukums, precīza atrašanās vieta, kontaktinformācija utt., kā arī iespēja iegūt paplašinātu informāciju par izvēlēto ostu, piemēram, saite „Vairāk”, kuru aktivizējot tiek atspoguļota pilna informācija par izvēlēto ostu. Izmantojot e-pakalpojumu lietotājs iegūst informāciju par Latvijā strādājošiem termināliem, kuģu aģentiem un kontroles dienestu kontaktinformāciju.

4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti Portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumos un Personas datu apstrādes principos.

5. Lietotājs ir iepazinies ar Portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumiem un Personas datu apstrādes principiem.


Vai zināji, ka vari oficiāli sazināties ar visām iestādēm arī izmantojot e-adresi? E-adrese ļauj sūtīt valsts iestādēm dažādus iesniegumus un vēstules, kas ir līdzvērtīgi ierakstītam sūtījumam pastā. Šādā veidā sūtīti iesniegumi un vēstules vienmēr būs izsekojamas un būs iespējams pārliecināties un pierādīt, vai iestāde sūtījumu ir saņēmusi.