Operatīvā informācija ostā

EP178

Lietojot e-pakalpojumu, tiek noteikti šādi ierobežojumi un lietošanas nosacījumi:

1. E-pakalpojuma „Operatīvā informācija ostā”  (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kuru portāla www.latvija.lv lietotājs ievēro, saņemot Pakalpojumu.

2. Pakalpojums ir pieejams jebkuram portāla www.latvija.lv lietotājam.

3. Pakalpojuma ietvaros tiek sniegta informācija no Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas par lietotāja izvēlētā Latvijas ostā pašlaik esošajiem un 48 stundu laikā gaidāmajiem kuģiem. E-pakalpojumam tekstuāli jāatspoguļo ostu saraksts un izvēlētās ostas ietvaros tekstuāli jānorāda kuģu saraksts. Lietotājam izvēloties kādu no kuģiem tiek atspoguļota pamatinformācija par izvēlēto kuģi.

4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti Portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumos un Personas datu apstrādes principos.

5. Lietotājs ir iepazinies ar Portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumiem un Personas datu apstrādes principiem.


Vai zināji, ka vari oficiāli sazināties ar visām iestādēm arī izmantojot e-adresi? E-adrese ļauj sūtīt valsts iestādēm dažādus iesniegumus un vēstules, kas ir līdzvērtīgi ierakstītam sūtījumam pastā. Šādā veidā sūtīti iesniegumi un vēstules vienmēr būs izsekojamas un būs iespējams pārliecināties un pierādīt, vai iestāde sūtījumu ir saņēmusi.